100% người nộp thuế TNCN bậc 1 sẽ ra khỏi diện nộp thuế
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Mặt khác cũng giảm trừ cho người phụ thuộc từ 1,6 triệu lên 3,6 triệu đồng/người/tháng. Dự kiến, Luật có hiệu lực từ 1-7-2013 thay vì từ 1-1-2014 như các lần trình trước đây.

Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính, tính đến hết năm 2011, ngành thuế đã cấp mã số thuế cho 15.894.719 cá nhân (trong đó có 12.647.286 cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và từ thu nhập khác; có 3.247.433 hộ gia đình, cá nhân có thu nhập từ kinh doanh). Thông qua cá nhân, cơ quan chi trả được cấp mã số thuế, ngành thuế nắm được số người thu nhập, số người chưa phải nộp thuế đối với thu nhập từ tiền lương tiền công và từ thu nhập khác, số thuế thu được từ các loại thu nhập của cá nhân theo phương thức khấu trừ tại nguồn và theo phương thức kê khai, nộp thuế.    Năm 2009, số thuế TNCN đạt 110% so với năm 2008 (đạt 3,4% tổng số thu NSNN), năm 2010 bằng 183,6% so với thực hiện 2009, đạt 6,1% thu nội địa (khoảng 4,7% tổng thu NSNN). Năm 2011, số thu bằng khoảng 141,38% so với số thu 2010, đạt khoảng 7,1% số thu nội địa (khoảng 5,5% tổng thu NSNN).   Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ nhưng do sự biến động nhanh của nền kinh tế, nên một số quy định trong Luật Thuế TNCN hiện hành đã bộc lộ các tồn tại, hạn chế như: mức giảm trừ gia cảnh thấp, không còn phù hợp; phạm vi, đối tượng tính thuế chưa bao quát hết hoặc đã lạc hậu do phát sinh những nội dung mới theo quy định của pháp luật liên quan; một số quy định về kỳ tính thuế, thủ tục kê khai, quyết toán thuế chưa phù hợp với thực tiễn, còn phức tạp, chưa tạo thuận lợi cho người thu nhập, công tác quản lý thuế và hiện đại hoá quản lý thuế. Vì vậy, Bộ Tài chính cho rằng, để kịp thời khắc phục những bất cập đó, đảm bảo đơn giản hoá chính sách, đáp ứng yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá quản lý thuế thì việc sửa đổi Luật Thuế TNCN là rất cần thiết.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, với mức giảm trừ hiện hành thì một người độc thân có thu nhập 4 triệu đồng/tháng chưa phải nộp thuế; người thu nhập có thu nhập 7,2 triệu đồng/tháng mà có hai người phụ thuộc cũng chưa phải nộp thuế; người có thu nhập 10 triệu đồng/tháng nếu có 1 người phụ thuộc thì số thuế phải nộp là 220.000 đồng, nếu có 2 người phụ thuộc thì tiền thuế phải nộp là 140.000 đồng (bằng 1,4% thu nhập chịu thuế), phần thu nhập sau khi nộp thuế của cá nhân là 9,86 triệu đồng (98,6% thu nhập chịu thuế)   Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, trên cơ sở tham chiếu sự biến động của các yếu tố tăng trưởng kinh tế, GDP bình quân đầu người, chỉ số CPI, mức lương tối thiểu áp dụng đối với khu vực hành chính sự nghiệp, thu nhập, chi tiêu hộ gia đình, mức sống trung bình xã hội và tham khảo kinh nghiệm quốc tế, Bộ Tài chính đã cân nhắc, tính toán trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế từ mức 4 triệu đồng/tháng lên 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm); mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc từ 1,6 triệu đồng/tháng lên 3,6 triệu đồng/tháng.   Theo mức giảm trừ gia cảnh này thì người độc thân có thu nhập 9 triệu đồng/tháng chưa phải nộp thuế, người có 2 người phụ thuộc có thu nhập từ 16,2 triệu đồng/tháng trở xuống chưa phải nộp thuế; người có thu nhập 20 triệu đồng/tháng nếu có 1 người phụ thuộc chỉ nộp thuế 490.000 đồng/tháng (bằng 2,45% thu nhập chịu thuế), phần thu nhập của cá nhân sau khi nộp thuế là 19,51 triệu đồng; tương tự, nếu có 2 người phụ thuộc thì số thuế nộp chỉ là 190.000 đồng/tháng (bằng 0,95% thu nhập chịu thuế) và phần thu nhập sau khi nộp thuế là 19,81 triệu đồng.    Đồng thời với việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh, dự thảo Luật bổ sung quy định mở để khi giá cả thị trường biến động trên 20% thì Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho phù hợp với sự biến động của giá cả. Việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh và bổ sung quy định mở có ưu điểm là, bảo đảm phù hợp với biến động về chỉ số giá và tốc độ tăng GDP đến năm 2014 và những năm tiếp theo. Đặc biệt, với mức giảm trừ gia cảnh mới, mức điều tiết thuế được giảm ở tất cả các bậc, 100% người nộp thuế ở bậc 1 hiện nay sẽ chuyển sang diện không phải nộp thuế, 72% số người nộp thuế đang nộp ở bậc 2 sẽ được chuyển sang nộp thuế ở bậc 1, tương tự mức điều tiết giảm ở tất cả các bậc còn lại.   Dự kiến tác động tới thu NSNN, theo tính toán của Bộ Tài chính, nếu thực hiện điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân nộp thuế lên 9 triệu đồng/tháng, mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc lên 3,6 triệu đồng/tháng, giữ nguyên biểu thuế hiện hành và dự kiến luật có hiệu lực từ 1-7-2013 thì số giảm thu ngân sách 6 tháng cuối năm 2013 khoảng 5.200 tỷ đồng và giảm thu ngân sách năm 2014 khoảng 13.350 tỷ đồng.    Việt Tuấn
Nguồn: Báo điện tử Công lý