149.000 doanh nghiệp đăng ký kê khai thuế điện tử
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

 

Cũng theo Tổng cục Thuế, thông qua phương thức khai thuế điện tử đã giảm thời gian thực hiện thủ tục thuế, tạo được dư luận tốt về cải cách hành chính thuế. Đồng thời, tạo được kênh trao đổi trực tiếp giữa người nộp thuế (NNT) với cơ quan thuế, tạo thuận lợi cho NNT. Huy động được nguồn lực xã hội (T-VAN) hỗ trợ NNT và cơ quan thuế trong thực hiện thủ tục về thuế.

Đối với NNT, hồ sơ khai thuế điện tử có giá trị pháp lý thay thế tờ khai giấy. NNT có thể khai và nộp tờ khai ở bất kỳ đâu và bất kỳ thời gian nào. Thông tin khai thuế được đảm bảo chuyển nhanh, bảo mật, chính xác tới cơ quan thuế. NNT sau khi nhận được xác nhận đã nộp tờ khai của cơ quan thuế ngay sau khi gửi tờ khai. Giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí cho NNT khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Đối với cơ quan thuế, giảm nhân lực, chi phí, cơ sở vật chất trong thực hiện thủ tục hành chính giấy tờ tiếp nhận, xử lý và lưu trữ tờ khai thuế.

Quy trình khai thuế điện tử: NNT đăng ký kê khai qua mạng với cơ quan thuế. Rồi truy cập Cổng điện tử iHTKK để khai thác mẫu tờ khai hoặc tự cài đặt phần mềm kê khai thuế để thực hiện kê khai nghĩa vụ nộp thuế. NNT gắn chữ ký điện tử vào tờ khai thuế và thực hiện gửi tờ khai thuế qua mạng internet tới Cổng điện tử iHTKK. Cơ quan thuế sau khi nhận tờ khai và gửi thư điện tử xác nhận NNT đã nộp tờ khai. 

Khánh Huyền
Nguồn:
eFinance Online