3 ngân hàng tăng vốn trên 1000 tỷ đồng
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Việt Á (Việt Á Bank) thông báo về việc thay đổi vốn điều lệ từ 1.104 tỷ đồng lên 1.359 tỷ đồng. Nguồn vốn tăng thêm là từ thặng dư vốn cổ phần năm 2007.

Ngân hàng TMCP Đại tín (Trustbank) hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 1000 tỷ đồng. Để thực hiện việc tăng vốn này, Ngân hàng TMCP Đại Tín bán ra công chúng 49.592.300 cổ phiếu, trong đó: Bán cho Cổ đông hiện hữu: 47.887.315 cổ phiếu; Bán cho cán bộ công nhân viên trong Ngân hàng: 1.704.985.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) bố cáo tăng vốn điều lệ thêm 363 tỷ đồng, từ 1.111 tỷ đồng lên 1.474 tỷ đồng.

Vốn tăng thêm này từ việc phát hành 36.336.600 CP cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn để tăng vốn điều lệ năm 2008.

Ngày 05/01/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định số 17/QĐ-NHNN chấp thuận cho Công ty cho thuê tài chính ANZ-Vtrac được tăng vốn điều lệ từ 84 tỷ đồng lên 103 tỷ đồng.   Tuyết Minh
Nguồn: CafeF.vn