683 quy định thuộc 16 bộ luật gây cản trở doanh nghiệp
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Báo cáo được thực hiện bởi sự tài trợ của Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai Len cùng sự phối hợp của Dự án Hỗ trợ thi hành pháp luật về hội nhập kinh tế quốc tế của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID). 16 bộ luật liên quan đến hoạt động của DNbao gồm Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập DN, Luật Kế toán, Luật Hải quan, Luật Hàng hải, Luật Bảo vệ môi trường và khoảng 200 văn bản hướng dẫn thực thi các bộ luật này đã được nghiên cứu, rà soát. Việc rà soát các qui định của pháp luật gây cản trở, vướng mắc cho hoạt động của DN được thực hiện dựa trên các tiêu chí cơ bản, phù hợp với đặc điểm kinh doanh của DN, bao gồm “tính minh bạch, tính thống nhất, tính hợp lý, tính khả thi”. Trong đó, tính minh bạch được xem xét về mức độ rõ ràng về quyền và nghĩa vụ, rõ ràng về trình tự thủ tục, chi phí có tạo điều kiện cho tham nhũng không, đồng thời xem xét với hình thức thể hiện ngôn ngữ, cách diễn đạt; tính thống nhất được xem xét gồm sự tuân thủ với các văn bản có giá trị pháp lý cao hơn, sự thống nhất giữa các qui định pháp luật, sự tương thích với các cam kết quốc tế; tính hợp lý gồm sự đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, bình đẳng, không phân biệt đối xử, phù hợp với xu hướng phát triển bền vững và các qui luật của kinh tế thị trường; tính khả thi gồm khả năng thực hiện các quyền, nghĩa vụ của DN, nhà đầu tư, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đối với việc thực hiện các qui định pháp luật, bảo đảm hiệu quả quản lý của nhà nước, hiệu quả kinh tế cho DN và cho nền kinh tế. Quá trình rà soát pháp luật kinh doanh của VCCI đã nhận được sự tham gia đóng góp ý kiến trực tiếp và gián tiếp của nhiều chuyên gia pháp lý, kinh tế đến từ các công ty luật, văn phòng luật sư, các viện nghiên cứu, các trường đại học, các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan xét xử, các chuyên gia độc lập, đại diện các hiệp hội DN các DN, các nhà đầu tư. Theo thống kê, đã phát hiện 683 quy định đang gây cản trở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN. Trong đó, 206 quy định chưa đạt tiêu chí minh bạch, 243 quy định chưa đạt tiêu chí hợp lý, 149 quy định chưa đạt tiêu chí thống nhất, 85 quy định chưa đạt tiêu chí khả thi. Ở tất cả 16 bộ luật được rà soát đều có các quy định chưa đạt một hoặc hơn một trong số bốn tiêu chí nêu trên, chỉ có Luật Thuế thu nhập DN không có quy định nào vi phạm tiêu chí thống nhất. Ngài Antony Stoks, Đại sứ Anh tại Việt Nam cho rằng, môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, trong đó các quy định của pháp luật rõ ràng, minh bạch, khả thi sẽ là nhân tố quan trọng cho Việt Nam tiếp tục phát triển và tăng trưởng kinh tế. Việc tham gia vào dự án này thể hiện tầm cao chiến lược của Anh trong hợp tác với Việt Nam, qua đó hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện hơn môi trường kinh doanh và hệ thống pháp luật kinh doanh nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của các DN Việt Nam, tăng khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ. VCCI cho biết, báo cáo này sẽ được trình lên Quốc hội đề nghị xem xét đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội để sửa đổi, bổ sung, hoặc ban hành mới các luật được rà soát hoặc ban hành một luật sửa đổi, bổ sung các vướng mắc liên quan đến DN, đến môi trường kinh doanh. Trình Chính phủ đề nghị chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tham khảo, tiếp thu các kết quả rà soát, các khuyến nghị của cộng đồng DN, qua đó đề xuất với Chính phủ đề nghị Quốc hội bổ sung việc sửa đổi, ban hành mới các luật được rà soát vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; chủ động đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản dưới luật đối với các văn bản luật được rà soát và kiến nghị trong báo cáo này. Đề nghị các bộ ngành tham khảo, tiếp thu các khuyến nghị của báo cáo rà soát để sớm sửa đổi, bổ sung văn bản thuộc thẩm quyền nhằm tháo gỡ những khó khăn, ách tắc trước mắt cho DN; đồng thời nghiên cứu, tiếp thu những thông tin, kiến nghị hợp lý từ báo cáo phục vụ cho việc soạn thảo, xây dựng các văn bản qui phạm pháp luật của Chính phủ, của Quốc hội trong thời gian tới. VCCI cho biết, trong thời gian tới sẽ đề xuất tiếp tục phối hợp với các cơ quan nhà nước hữu quan thực hiện rà soát các bộ luật khác như Luật Phá sản, Luật Nhà ở, Luật Chứng khoán, Luật Công chứng, Luật Luật sư, Luật Thi hành án dân sự, Pháp lệnh Ngoại hối… và mong nhận được ý kiến phản hồi từ các bộ, ngành liên quan đến hoạt động rà soát trong việc tiếp thu các kiến nghị của báo cáo với tinh thần hợp tác và minh bạch cao./. Lan Ngọc
Nguồn: Báo điện tử Báo Đối ngoại Vietnam – Economic News