7 giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ và kinh tế vĩ mô
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngay từ đầu năm NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ theo hướng thắt chặt nhằm kiềm chế tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán và dư nợ tín dụng với nhiều giải pháp đồng bộ. Những chính sách này của NHNN đã tạo nên hành lang lãi suất phù hợp nhằm kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng và từng bước đảm bảo lãi suất thực dương cho người gửi tiền. Hoạt động ngân hàng đã góp phần kiềm chế lạm phát

Nhìn chung 6 tháng đầu năm 2008, hoạt động của các TCTD đảm bảo an toàn và đạt mức tăng trưởng khá, nhất là về phát triển dịch vụ, công nghệ; giảm tỷ lệ nợ xấu; tăng năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh…

Về điều hành tỷ giá và quản lý ngoại hối, NHNN đã có những điều chỉnh kịp thời như mở rộng biên độ ấn định tỷ giá mua – bán USD của các tổ chức tín dụng từ +0,75 lên +1% so với tỷ giá bình quân liên ngân hàng; chỉ đạo các ngân hàng thương mại cung ứng đủ vốn và ngoại tệ cho nhập khẩu. Gần đây, trước những biến động tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do, NHNN đã kịp thời tuyên truyền sâu rộng đến người dân về chủ trương điều hành tỷ giá và ngoại hối của NHNN; đồng thời kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh ngoại hối. Bên cạnh đó, ngày 11/6/2008 vừa qua, NHNN đã điều chỉnh tỷ giá liên ngân hàng cho phù hợp với tình hình cung – cầu ngoại tệ trên thị trường. Trong 6 tháng đầu năm, NHNN đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) kiểm soát chặt chẽ những lĩnh vực cho vay có độ rủi ro cao như: đầu tư, kinh doanh chứng khoán; bất động sản… NHNN cũng yêu cầu các TCTD ưu tiên vốn cho đầu tư sản xuất và xuất khẩu nông nghiệp nông thôn; thực hiện có hiệu quả chính sách cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo, học sinh, sinh viên…Đặc biệt, việc tiếp tục cho vay đối với các hộ nông dân chăn nuôi trâu bò bị thiệt hại do rét đậm, rét hại; cho vay thu mua lúa gạo; thu mua nguyên liệu cá tra, cá ba sa…đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất cho người dân và doanh nghiệp. Tập trung đầu tư tín dụng cho sản xuất, kinh doanh NHNN đã đề ra 7 giải pháp trọng tâm cho công tác 6 tháng cuối năm 2008. Đó là: Tiếp tục thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ nhưng linh hoạt để vừa kiềm chế lạm phát vừa giữ ổn định thị trường tiền tệ; sử dụng linh hoạt các công cụ lãi suất, thị trường mở, tái cấp vốn để vừa kiểm soát tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán và dư nợ tín dụng của cả năm 2008 không vượt quá 30%; vừa đảm bảo khả năng thanh khoản cho các tổ chức tín dụng. Tập trung đầu tư tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao, nhất là sản xuất nông nghiệp, nông thôn; cho vay xuất khẩu; hạn chế đầu tư vào những lĩnh vực phi sản xuất. Trong đó, ngân hàng sẽ chú trọng cho vay đối với hộ nghèo, học sinh, sinh viên và các đối tượng chính sách khác nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Điều hành tỷ giá linh hoạt trong phạm vi biên độ cho phép của Chính phủ; xây dựng phương án tổng thể để hạn chế tình trạng đầu cơ ngoại tệ trong hệ thống các TCTD cũng như trên thị trường tự do. Tập trung thanh tra, giám sát toàn diện hệ thống các TCTD. Chú trọng thanh tra giám sát các lĩnh vực: chất lượng tín dụng; cho vay bất động sản; kinh doanh giấy tờ có giá, tiêu dùng; kinh doanh ngoại hối, vàng…thực hiện nghiêm các quy định về xử lý vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng. Hoàn thiện các quy định về đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng cho phù hợp với tình hình mới: ban hành chế tài xử lý các trường hợp cạnh tranh không lành mạnh giữa các TCTD; bổ sung, chỉnh sửa quy định về tỷ lệ đảm bảo an toàn, phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các đề án thành phần trong khuôn khổ đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt với trọng tâm là triển khai đề án Xây dựng Trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động tiền tệ, ngân hàng và công tác chỉ đạo điều hành của NHNN, đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác nhằm định hướng dư luận.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ