8 nhóm thu nhập không được áp thuế TNDN 20%
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Một số doanh nghiệp có tổng doanh thu dưới 20 tỷ đồng/năm sẽ vẫn phải nộp thuế TNDN 20%.

Ngoài ra, còn 6 nhóm thu nhập khác cũng không được hưởng thuế suất thuế TNDN 20%, gồm thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư; chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.

Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản; thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt cũng phải chịu thuế suất 25% (kể từ ngày 1/1/2014 phải chịu thuế 22%) thay vì mức thuế suất 20% như các lĩnh vực hoạt động sản xuất khác của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Để được hưởng thuế suất thuế TNDN 20%, doanh nghiệp ngoài việc có tổng doanh thu dưới 20 tỷ đồng/năm còn phải thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ và đăng ký, nộp thuế TNDN theo kê khai.

Doanh nghiệp phải thực hiện hạch toán riêng phần thu nhập được áp dụng thuế suất 20% và phần thu nhập không được áp dụng thuế suất 20%, nếu không hạch toán riêng được thì thu nhập được áp dụng thuế 20% được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được áp dụng thuế suất 20% và tổng doanh thu của doanh nghiệp, bao gồm cả doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; doanh thu hoạt động tài chính; và thu nhập khác.

Sau khi xác định riêng thu nhập, doanh nghiệp được phép bù trừ lãi, lỗ giữa các hoạt động với nhau, phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế TNDN theo mức thuế suất của hoạt động còn thu nhập.

Đối với lĩnh vực đầu tư – kinh doanh nhà ở xã hội, Bộ Tài chính dự kiến áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% cho phần thu nhập từ bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội phát sinh từ ngày 1/7/2013 mà không căn cứ vào thời điểm ký hợp đồng bán, cho thuê hoặc cho thuê mua nhà ở xã hội.

Nhà ở xã hội, theo quy định của Bộ Tài chính là ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng đáp ứng các tiêu chí về nhà ở theo Luật Nhà ở, về giá bán nhà, giá cho thuê, giá cho thuê mua, đối tượng, điều kiện được mua, được thuê, được thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Để được hưởng mức thuế suất thuế TNDN 10%, doanh nghiệp đầu tư – kinh doanh nhà ở xã hội cũng phải thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định và đăng ký, nộp thuế TNDN theo kê khai.

Doanh nghiệp đầu tư – kinh doanh nhà ở xã hội được phép bù trừ lãi, lỗ giữa các hoạt động với nhau, phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng thuế suất thuế TNDN theo mức thuế suất của hoạt động còn thu nhập.

Nhà ở xã hội chỉ được áp thuế giá trị gia tăng (GTGT) 5% đối với hợp đồng bán, cho thuê mua được ký từ ngày 1/7/2013 và áp dụng với số tiền thanh toán từ ngày 1/7/2013 đối với hợp đồng ký trước ngày 01/7/2013. Trường hợp cho thuê nhà ở xã hội, thuế suất 5% áp dụng căn cứ vào thời điểm thu tiền theo hợp đồng (kể cả trường hợp thu tiền trước cho nhiều kỳ) hoặc thời điểm lập hoá đơn kể từ ngày 1/7/2013 trở đi.

Bộ Tài chính dự kiến chỉ giảm giảm 50% thuế GTGT từ ngày 1/7/2013 đến hết ngày 30/6/2014 đối với nhà ở thương mại dùng để bán, cho thuê mua có diện tích sàn dưới 70m2 và có giá bán, giá cho thuê mua dưới 15 triệu đồng/m2 đã bao gồm thuế GTGT 10% và phí bảo trì công trình theo quy định; và giá bán, giá cho thuê mua nhà ở thương mại phải được ghi rõ trong hợp đồng.

Việc giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT đối với trường hợp cho thuê nhà ở thương mại được tính trên số tiền cho thuê trả từng kỳ theo quy định tại hợp đồng cho thuê từ ngày 1/7/2013 đến hết ngày 30/6/2014 (kể cả trường hợp trả trước tiền thuê cho nhiều năm).

Việc giảm 50% thuế suất thuế GTGT trong vòng 1 năm (kể từ ngày 1/7/2013 đến hết 30/6/2014) đối với hoạt động đầu tư – kinh doanh nhà ở thương mại đáp ứng điều kiện, theo ông Nguyễn Văn Phụng, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính là nhằm mục tiêu kích cầu trong bối cảnh thị trường bất động sản gặp khó khăn.

“Nếu kéo dài thời gian ưu đãi thuế thì không đạt được mục tiêu kích cầu, vì người dân có tâm lý tiếp tục chờ đợi giá bất động sản xuống nữa mới mua, thuê mua. Nhà nước chỉ giảm 50% thuế GTGT đối với nhà ở thương mại đáp ứng đủ điều kiện trong vòng 1 năm, vì vậy người dân nếu có khả năng thanh toán, có nhu cầu thì nên mua, thuê mua ngay, bởi sau 30/6/2014, chính sách giảm thuế GTGT này không được áp dụng nữa”, ông Phụng nói.

Nam Kinh
Nguồn: Báo Đầu tư điện tử