8 tháng: xuất khẩu cao su hơn 1 tỷ USD
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo Tổng cục Thống kê, 8 tháng đầu năm 2008, cả nước đã xuất khẩu được 383.000 tấn, đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD.

So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng xuất khẩu giảm 10% nhưng giá trị lại tăng tới 30%.

Giá cao su xuất khẩu của Việt Nam trong tuần đầu tháng 8/2008 vẫn tiếp tục tăng thêm 181 USD/tấn so với giá xuất khẩu đầu tháng 7, đạt trung bình 3.012 USD/tấn.

Với đà này, Bộ Công Thương dự tính kim ngạch xuất khẩu cao su cả năm sẽ đạt khoảng 1,7 tỷ USD, vượt so với mức dự kiến 1,45 tỷ USD từ đầu năm.

Theo Bộ Công Thương, mặt hàng cao su xuất khẩu đang có nhiều lợi thế về giá trên thị trường thế giới, sản lượng cao su ở một số nước sản xuất cao su lớn như Thái Lan, Malaysia và Indonesia lại tăng chậm, thậm chí giảm so với năm 2007. Dự tính năm nay sẽ vượt chỉ tiêu tăng trưởng về kim ngạch, dù số lượng xuất khẩu có thể không đạt như dự kiến.

Năm 2007, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 1,39 tỷ USD với sản lượng xuất khẩu 715 ngàn tấn

Theo nhận định riêng 6 tháng cuối năm Việt Nam bước vào vụ thu hoạch cao su nên giá trị xuất khẩu 6 tháng cuối năm sẽ gấp khoảng 1,5 lần 6 tháng đầu năm tuy nhiên giá cao su có thể giảm do bước vào vụ thu hoạch và giá dầu giảm. (Nguồn : Cao su xuất khẩu – triển vọng và dự báo_ CafeF).

Tình hình xuất khẩu cao su từ 8 tháng năm 2008
(Nguồn số liệu: TTTT TM Bộ công thương)

Tháng

Xuất khẩu 2008

So 2007

Sản lượng XK (tấn)

Giá trị (ngàn USD)

Giá
(USD/tấn)

% sản
lượng

% giá
trị

% giá

1

51,515

116,985

2,271

78,8

109,2

138,6

2

31,186

72,658

2,330

95,4

123,5

129,5

3

40,894

102,247

2,500

107,0

140,7

131,5

4

37,721

96,496

2,558

84,7

111,2

131,3

5

26,576

70,573

2,656

53,4

70,2

131,3

6

48,360

140,001

2,835

90,5

127,8

141,3

7

71,960

216,457

3,008

105,8

167,3

158,1

8

74,788

184,583

3,012

NA

NA

NA

Nguồn: www.CafeF.vn