Hướng dẫn kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó, bóng đá quốc tế

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

Thông tin Kinh tế

Xuất siêu 2,68 tỷ USD trong năm 2016

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, cả năm 2016, thương mại hàng hóa của Việt Nam dự kiến xuất siêu 2,68 tỷ USD, ngược lại với xu hướng nhập siêu lên tới 3,55 tỷ USD của năm 2015.

Xây dựng pháp luật

Đề xuất sửa quy định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Sự kiện - Bình luận

Ưu đãi thuế ngành CNTT: Cần các bộ vào cuộc

Mặc dù Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại Việt Nam từ tháng 5/2016, nhưng đến nay chính sách này vẫn chưa đi vào cuộc sống.

Văn bản, chính sách mới

Chi soạn thảo Thông tư từ 2,7-3,2 triệu đồng/dự thảo

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 338/2016/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Doanh nghiệp và Hội nhập

Xu hướng mở ra cơ hội xuất khẩu

Chia sẻ tại hội thảo “Đón làn sóng công nghệ số: DNNVV Việt Nam đã sẵn sàng?” diễn ra ngày 2/11 tại TPHCM, nhiều DNNVV cho biết, việc ứng dụng công nghệ số hiện đại đã giúp họ tăng doanh thu và giảm chi phí bán hàng, mở ra các cơ hội xuất khẩu.

Dự thảo mới cập nhật