Theo dõi thi hành pháp luật: “Kênh” nào cho cá nhân, tổ chức?

Mặc dù, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 14/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp đều có quy định về việc huy động sự tham gia của các cá nhân, tổ chức vào công tác theo dõi thi hành pháp luật song tất cả mới dừng lại ở quy định chung chung, chưa đi vào cuộc sống.

Thông tin Kinh tế

Xuất khẩu gạo sang châu Âu: Quan trọng là gạo phải ngon

Ngay sau khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) có hiệu lực, EU sẽ chấp nhận dành cho Việt Nam hạn ngạch xuất khẩu khoảng 100.000 tấn gạo/năm với thuế suất 0%. Tuy nhiên, hiện Việt Nam mới chỉ xuất khẩu sang thị trường này khoảng 24.000 tấn/năm bởi chưa thực sự cạnh tranh được với gạo của các quốc gia khác.

Xây dựng pháp luật

Theo dõi thi hành pháp luật: “Kênh” nào cho cá nhân, tổ chức?

Mặc dù, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 14/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp đều có quy định về việc huy động sự tham gia của các cá nhân, tổ chức vào công tác theo dõi thi hành pháp luật song tất cả mới dừng lại ở quy định chung chung, chưa đi vào cuộc sống.

Văn bản, chính sách mới

Đăng ký thuế theo quy định mới, giảm nhiều chi phí và thủ tục

Thông tư số 95/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính vừa có hiệu lực thi hành (ngày 12/8), góp phần tạo sự minh bạch, rõ ràng trong việc thực hiện đăng ký thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp giảm chi phí và nhiều thủ tục hành chính...