Tranh chấp có yếu tố nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng: Cải thiện năng lực pháp lý cho doanh nghiệp

Với sự phát triển của thương mại quốc tế, tranh chấp có yếu tố nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng diễn ra ngày càng nhiều với mức độ phức tạp, giá trị. Trong bối cảnh đó, sự hạn chế về kiến thức pháp lý của doanh nghiệp Việt Nam khiến thiệt hại càng lớn hơn.

Thông tin Kinh tế

Ngành nông nghiệp và sức ép tăng trưởng 3,05%

Đứng trước thách thức về thị trường, nếu không có giải pháp căn cơ thì mức tăng trưởng mà Chính phủ giao 3,05% là một nhiệm vụ hết sức nặng nề cho ngành nông nghiệp...

Xây dựng pháp luật

Nóng tiến độ xây dựng dự thảo văn bản

Ngày 19.7, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp liên ngành về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và phân công cơ quan chủ trì nghiên cứu các dự án luật, dự thảo nghị quyết do ĐBQH đề xuất và rà soát, lập Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được QH Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 3.

Sự kiện - Bình luận

Tranh chấp có yếu tố nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng: Cải thiện năng lực pháp lý cho doanh nghiệp

Với sự phát triển của thương mại quốc tế, tranh chấp có yếu tố nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng diễn ra ngày càng nhiều với mức độ phức tạp, giá trị. Trong bối cảnh đó, sự hạn chế về kiến thức pháp lý của doanh nghiệp Việt Nam khiến thiệt hại càng lớn hơn.

Doanh nghiệp và Hội nhập

Thay đổi cách tiếp cận, cá tra đông lạnh vẫn bán tốt tại EU

Tính đến giữa tháng 5/2017, xuất khẩu cá tra sang thị trường EU đạt 71,9 triệu USD, giảm 24,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, giá trị xuất khẩu sản phẩm cá tra chế biến vẫn tăng khả quan tại nhiều thị trường lớn như: Tây Ban Nha, Hà Lan.

Dự thảo mới cập nhật