Góp ý vào dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi): Chi quảng cáo chưa có đột phá
Dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) đã nâng mức chi cho quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại... được trừ khi xác nhận thu nhập chịu thuế lên mức 15% tổng chi. Nhưng nhiều ý kiến tại Tọa đàm góp ý cho dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổí chức, cho rằng, định mức chi cho quảng cáo được nâng lên nhưng chưa có bước đột phá mạnh mẽ.

Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Trần Bá Trung: Giới hạn chi quảng cáo trên tổng doanh thu sẽ dễ thực hiện hơn so với xác định từ tổng chi của doanh nghiệp

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp cần được sửa đổi để khắc phục những bất cập hiện hành, nhất là thuế suất, chính sách ưu đãi thuế, chi phí được trừ và tỷ lệ các khoản chi chưa thực sự cạnh tranh trong thu hút đầu tư. Việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống mức 23% như dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) là một sự hy sinh cần được ghi nhận của Nhà nước trong bối cảnh thu ngân sách hiện đang khó khăn. Đánh giá tác động của dự án Luật này đã xác định việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống 23% sẽ khiến ngân sách năm 2014 giảm thu 2.081 tỷ đồng. Song có thể thấy, ngân sách Nhà nước cũng sẽ tăng thu ở loại thuế khác như thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt. Bởi khi gánh nặng thuế thu nhập doanh nghiệp giảm thì mỗi đơn vị sẽ có điều kiện hơn để tăng cường đầu tư cho sản xuất, kinh doanh. Cơ quan chủ trì soạn thảo cũng cần định lượng các khoản thu ngân sách bổ sung do tác động của việc giảm loại thuế này.

Dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) đã quy định chi cho quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh không vượt quá 15% tổng chi của doanh nghiệp sẽ được trừ khi xác nhận thu nhập chịu thuế. Định mức chi cho quảng cáo đã được nâng lên nhưng chưa có bước đột phá mạnh mẽ. Trong khi đó, quảng cáo hiện là hoạt động không thể thiếu, doanh nghiệp phải tìm mọi cách để quảng bá sản phẩm trong khả năng cho phép. Mặt khác, về nguyên tắc, Nhà nước đứng ở vị thế của cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực thì không nên làm thay việc mà chủ sở hữu của doanh nghiệp cũng có thể thực hiện được. Hãy để doanh nghiệp tự quyết định mức chi cho quảng cáo vì thực tế không phải lúc nào cũng cần chi lớn cho quảng cáo. Trong điều kiện hiện nay nếu chưa thể xóa bỏ giới hạn mức chi cho quảng cáo, thì hãy khống chế ở mức 15% tổng doanh thu. Việc giới hạn chi quảng cáo trên tổng doanh thu sẽ dễ thực hiện hơn so với xác định từ tổng chi của doanh nghiệp.

Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Quảng cáo Hà Nội Phạm Thành Minh: Doanh nghiệp FDI không mất nhiều chi phí quảng cáo như doanh nghiệp nội địa

Từ năm 2000 đến nay, thị trường quảng cáo ở nước ta đã dần trở nên sôi động và chuyên nghiệp, với sự tham gia của khoảng 3.000 doanh nghiệp, mang lại việc làm cho hàng vạn lao động và đã góp phần làm nên thành công của nhiều thương hiệu Việt như cafe Trung Nguyên, Bitis... Để tạo điều kiện cho ngành quảng cáo phát triển ổn định, lành mạnh, QH đã thông qua Luật Quảng cáo tại Kỳ họp thứ Ba vừa qua. Tuy nhiên, nếu quảng cáo chưa được coi là hoạt động gắn liền với sản xuất, kinh doanh và giới hạn mức được trừ khi tính thu nhập chịu thuế sẽ khiến ngành quảng cáo nước ta khó phát triển ngang bằng với các quốc gia phát triển khác. Những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào nước ta để làm các quảng cáo đều có chi phí thấp, bởi mẫu quảng cáo đã được thực hiện ở bởi công ty mẹ ở nước ngoài. Công ty hay cơ sở thường trú tại Việt Nam chỉ đưa mẫu quảng cáo vào quảng bá ở nước ta. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) sẽ mất ít chi phí hơn doanh nghiệp trong nước, thậm chí là chỉ mất chi phí như doanh nghiệp quảng cáo. Ngoài ra, chi phí quảng cáo cũng là doanh thu của ngành quảng cáo, mà doanh nghiệp quảng cáo đã phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Do đó, cần nghiên cứu đưa ra định mức chi quảng cáo được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế phù hợp. Dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) cần đưa ra lộ trình để tiến tới xóa bỏ định mức này và đưa chi phí quảng cáo vào phần chi thiết yếu cho hoạt động của doanh nghiệp.

Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam Trần Đức Chính: Cần xác định lộ trình tiến tới bỏ quy định về mức khống chế chi phí quảng cáo

Thương hiệu của một sản phẩm, một doanh nghiệp là tài sản vô hình quý giá. Để có được thương hiệu tốt, các doanh nghiệp phải đầu tư trong thời gian dài, với quy mô vốn không nhỏ cho cả trước, trong và sau khi sản phẩm thâm nhập thị trường. Mà quảng cáo là phương thức hữu hiệu để doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu cho mình. Chi cho quảng cáo là chi cho tương lai, đầu tư vào tài sản vô hình của doanh nghiệp. Đã là khoản đầu tư thì đầu tư thế nào, đầu tư vào đâu, đầu tư bao nhiêu để có hiệu quả cao nhất là nhiệm vụ của doanh nhân, doanh nghiệp. Với tư cách là một khoản đầu tư thì cơ quan xây dựng chính sách, pháp luật hãy cân nhắc việc đưa định mức chi quảng cáo. Nhà nước không nên làm thay, mà hãy để doanh nghiệp tự cân nhắc đầu tư bao nhiêu là đủ, đầu tư trong thời điểm nào là thích hợp. Trên thế giới hiện chỉ có hai quốc gia khác cũng có quy định về mức khống chế chi cho quảng cáo, tiếp thị như nước ta (Trung Quốc, Lithuania). Vì thế, cần xác định lộ trình tiến tới bỏ quy định về mức khống chế chi phí được trừ đối với các hoạt động này, bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế. Đối với lĩnh vực kinh doanh độc quyền như điện, nước, xăng dầu... cần nghiên cứu quy định tỷ lệ khống chế thấp hơn mức 15%. Ngoài ra, quy định tỷ lệ khống chế về quảng cáo, tiếp thị dựa trên tổng chi phí được trừ là chưa bảo đảm hợp lý, phức tạp trong tính toán. Do đó, đề nghị nghiên cứu, quy định mức khống chế theo tỷ lệ % trên doanh thu của doanh nghiệp (không quy định tỷ lệ % trên tổng chi phí được trừ).

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội Lê Vinh Sơn: Cộng đồng doanh nghiệp mong muốn có mức thuế suất phổ thông phù hợp hơn

Cộng đồng doanh nghiệp mong muốn dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) sẽ đưa ra mức thuế suất phổ thông phù hợp nhất để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động, tái đầu tư. Hiện nay cộng đồng doanh nghiệp mong muốn mức thuế thu nhập doanh nghiệp nên điều chỉnh về mức 20% và mức thuế áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ là 18%. Giảm thuế suất phổ thông về mức 20% chưa chắc đã khiến nguồn thu ngân sách giảm bởi sẽ khuyến khích doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tự giác đóng  thuế. Và đưa việc hoạt động của doanh nghiệp vào chính quy. Hiện nay, trong cấu thành của chi phí đối với sản phẩm thì chi phí quảng cáo là chi phí tất yếu. Muốn bán được sản phẩm thì doanh nghiệåp phải giới thiệu quảng bá sản phẩm, đặc biệt là giai đoạn đầu của doanh nghiệp khi phát triển sản phẩm ra thì chi phí quảng cáo mang tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Đấy là nguyên tắc chung của thị trường và đúng với xu thế của thế giới. Doanh nghiệp không thể không sử dụng quảng cáo, trong khi khoản chi này càng cao so với tỷ lệ doanh thu cũng có nghĩa là chi phí thuế thực càng lớn hơn. Do đó, việc khống chế mức chi cho quảng cáo được khấu trừ khi xác nhận thu nhập chịu thuế sẽ khiến chi phí thuế thực của doanh nghiệp tăng trung bình từ 42 đến 80% so với chi phí thuế trên danh nghĩa.

Thanh Phương ghi
Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân