Quốc hội thông qua Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo
Chiều 11/11/2011, với 86,8% số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Khiếu nại. Trước đó, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu thông qua một số nội dung có ý kiến khác nhau của dự thảo luật. Luật Khiếu nại có 8 chương, 70 điều quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước; khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; tiếp công dân; quản lý và giám sát công tác giải quyết khiếu nại.
Cũng tại phiên họp này, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu thông qua một số nội dung có ý kiến khác nhau của Luật Tố cáo. Và với 86,8% số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua toàn bộ luật này.

Như vậy, Luật Tố cáo có 8 chương, 50 điều, quy định về tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo.

Cả hai luật trên đều có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2012.
Hải Nam
Nguồn:
Báo Đối ngoại Vietnam Economic News