Bãi bỏ thêm nhiều thủ tục thành lập doanh nghiệp
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Một trong những công việc cụ thể mà Bộ KH-ĐT đang phối hợp với các bộ ngành để thực hiện là xóa bỏ những công việc, thủ tục bất hợp lý, giảm bớt giấy tờ không cần thiết cho DN.

Theo đó, những giấy phép đang được tính toán để bãi bỏ là giấy phép khắc dấu, giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế và tiến tới thống nhất mã số kinh doanh và mã số thuế cho DN.

Bộ KH-ĐT cho biết, theo tinh thần Luật DN thì con dấu là tài sản DN. Như vậy, có con dấu là quyền của DN, DN chỉ cần đăng ký con dấu với cơ quan nhà nước để thực hiện quản lý nhà nước và bảo hộ tài sản với DN. Vì vậy, việc bãi bỏ giấy phép là hợp lý và có thể làm được.

Để làm việc này, Bộ Công an sẽ phải thay đổi các quy định về quản lý con dấu theo hướng xóa bỏ giấy phép khắc dấu. Và công an phải có trách nhiệm cùng với cơ sở khắc dấu làm con dấu cho DN thay vì DN dùng giấy giới thiệu của công an để đến cơ sở khắc dấu như hiện nay.

Bên cạnh đó, Bộ KH-ĐT sẽ cùng với Bộ Tài chính và Bộ Công an nghiên cứu việc bãi bỏ giấy chứng nhận đăng ký thuế và tiến tới thống nhất mã số kinh doanh và mã số thuế cho DN. Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ nhận mã số thuế để ghi vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có giá trị thay thế giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Để thực hiện điều này, sở kế hoạch – đầu tư các địa phương sẽ đóng vai trò là đầu mối để DN nộp một bộ hồ sơ chung để thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh – đăng ký thuế – khắc dấu. Nếu áp dụng tốt công nghệ thông tin thì quy trình này DN hoàn toàn có thể thực hiện đăng ký và theo dõi tiến độ thực hiện hồ sơ qua mạng.

Nguồn: Báo Thương mại