Báo cáo cho vay lĩnh vực bất động sản về Ngân hàng Nhà nước
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Cụ thể, các ngân hàng thương mại phải cung cấp số liệu về dư nợ hiện tại ở hai lĩnh vực nói trên.

Các chỉ tiêu chính về tình hình cho vay đối với bất động sản cần báo cáo gồm: dư nợ cho vay, được phân theo thời hạn vay, nhu cầu vốn vay, địa bàn cho vay bất động sản, mức cho vay tối đa đối với một khách hàng, thời hạn cho vay tối đa; dư nợ xấu liên quan.

Các chỉ tiêu chính về tình hình cho vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ đời sống cần báo cáo gồm tổng dư nợ cho vay, được phân theo thời hạn vay và theo nhu cầu vốn cho vay; dư nợ xấu cho vay liên quan.

Cùng với báo cáo trên, các ngân hàng thương mại sẽ đánh giá hoạt động cho vay đối với lĩnh vực bất động sản và phục vụ nhu cầu đời sống, trong đó đề cập các khó khăn, vướng mắc và đề xuất với Ngân hàng Nhà nước giải pháp xử lý.

Báo cáo nói trên của các ngân hàng thương mại phải gửi về Ngân hàng Nhà nước chậm nhất vào ngày 18/6/2008.

Tính đến cuối tháng 4/2008, dư nợ cho vay đối với lĩnh vực bất động sản ước khoảng 135.000 tỷ đồng, chiếm 10,8% tổng dư nợ của hệ thống ngân hàng.

Nguồn: Thời báo Kinh tế Việt Nam