Bảo đảm đủ vốn và ngoại tệ để nhập khẩu xăng, dầu năm 2008
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa yêu cầu các NHTM cần chủ động cân đối nguồn vốn, đảm bảo đáp ứng đủ vốn cho các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng, dầu trên cơ sở các doanh nghiệp này có phương án kinh doanh khả thi, có khả năng trả nợ vốn vay và số dư bảo lãnh mở L/C đầy đủ gốc và lãi đúng hạn.

Các NHTM xem xét cho các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng, dầu vay vốn hoặc bảo lãnh mở L/C theo các quy định hiện hành.

Đối với những khoản vay lớn, các NHTM cần tăng cường phối hợp trong việc cho vay đồng tài trợ, kết hợp tài trợ bằng vốn vay ngân hàng với các nguồn vốn khác trong khuôn khổ một phương án tài trợ tổng thể nếu xét thấy có hiệu quả, có khả năng thu hồi nợ và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc cho vay.

Tại Thông báo số 82/TB-VPCP ngày 25/3/2008 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo: Xăng dầu là mặt hàng chiến lược của quốc gia, trong mọi tình huống phải bảo đảm cân đối cung-cầu, từng bước nâng cao mức dự trữ quốc gia để có đủ nguồn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của đất nước và phục vụ kịp thời công tác kiềm chế tăng giá, kiểm soát lạm phát. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các NHTM cho các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu được vay đủ, kịp thời ngoại tệ để nhập khẩu xăng dầu…

Nguồn: VNBA