Bảo đảm tiến độ xây dựng Luật Chứng thực
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Điểm sáng về xây dựng thể chế

Trong năm 2015, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực được giao chủ trì xây dựng 12 văn bản. Đến nay, tất cả các văn bản, đề án đều đã trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc sắp ban hành, bảo đảm đúng tiến độ, có hiệu lực cùng thời điểm với Luật. Trong đó có Nghị định số 123/NĐ- CP ngày 15.11.2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, Thông tư số 15/TT- BTP ngày 16.11.2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch là những văn bản có hiệu lực đồng thời cùng với Luật Hộ tịch, bảo đảm những giá trị mới, những cải cách mạnh mẽ trong công tác hộ tịch như phân cấp thẩm quyền cho cấp huyện, xã… sớm được tổ chức triển khai.

Cũng năm qua, Cục đã tiếp nhận 5.931 hồ sơ xin nhập, xin trở lại, xin thôi quốc tịch từ các địa phương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gửi về. Trong đó, đã giải quyết 4.974 hồ sơ và trả lời 2.673 trường hợp tra cứu quốc tịch theo đề nghị của các cơ quan, tổng rà soát trả lại những hồ sơ nợ đọng do người dân nộp từ năm 2012 trở về trước mà không thể bổ sung đủ giấy tờ theo quy định. Riêng trong lĩnh vực chứng thực đã chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính, góp phần giảm chi phí, áp lực đối với UBND huyện, xã trong công  tác chứng thực.

Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực, Bộ Tư pháp Nguyễn Công Khanh cho biết thêm, công tác hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong qúa trình áp dụng pháp luật cũng được chú trọng với những vấn đề thiết thực, liên quan đến người dân như hôn nhân và gia đình; hướng dẫn cấp bản sao từ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Không để tình trạng Luật chờ văn bản hướng dẫn

Mục tiêu của dự án Luật Chứng thực là thống nhất công tác chứng thực trong toàn quốc và tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; tiếp tục phân cấp thẩm quyền chứng thực cho UBND cấp xã, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động chứng thực, chấm dứt tình trạng lạm dụng bản sao có chứng thực… Theo thống kê của Bộ Tư pháp, số lượng bản sao, chữ ký, bản dịch được chứng thực mỗi năm tại các cơ quan nhà nước là rất lớn. Chỉ tính riêng trong nước, mỗi năm có khoảng 700 triệu văn bản được UBND cấp xã chứng thực, thu về cho ngân sách nhà nước khoảng 300 tỷ đồng/năm.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc cho rằng, để bảo đảm được tiến độ cũng như chất lượng văn bản, cần sự vào cuộc quyết liệt của không chỉ các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập, mà phải huy động được sự tham gia của các chuyên gia, người làm công tác chứng thực ở địa phương. Trong quá trình soạn thảo Luật Chứng thực cũng cần tính tới các văn bản hướng dẫn để bảo đảm tính hiệu lực của văn bản, không để tình trạng Luật chờ văn bản hướng dẫn.

Ngoài việc bảo đảm tiến độ trình dự án Luật Chứng thực thì tiếp tục thí điểm trên diện rộng phần mềm đăng ký hộ tịch; kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cấp số định danh cá nhân khi đăng ký khai sinh theo Luật Hộ tịch; người di cư tự do, kết hôn không giá thú tại các vùng biên giới… là những vấn đề sẽ được ưu tiên giải quyết trong quản lý nhà nước về công tác hộ tịch, quốc tịch và chứng thực trong thời gian tới.

Tin và ảnh: Đình Khoa
Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân