Bất ngờ với hóa đơn tự in
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Ngay sau khi Nghị định 51 được ban hành, Bộ Tài chính cũng đã ban hành 3 thông tư hướng dẫn thực hiện, gồm Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 hướng dẫn chung về hóa đơn; Thông tư số 13/2011/TT-BTC ngày 8/2/2011 hướng dẫn về áp dụng hình thức hóa đơn tự in và Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 hướng dẫn về hóa đơn điện tử. 
Số liệu thống kê của Tổng cục Thuế cho thấy tính đến hết tháng 9/2011, trên địa bàn cả nước đã có 355.138 doanh nghiệp tự in, đặt in hoá đơn hoặc đã đăng ký sử dụng hóa đơn tự in, đặt in.
Trong số này, có 145.693 doanh nghiệp đã chuyển sang tự in và đặt in hóa đơn từ ngày 1/1/2011 và 209.445 doanh nghiệp siêu nhỏ đã ký hợp đồng đặt in hóa đơn hoặc đăng ký áp dụng hóa đơn tự in để có hóa đơn sử dụng từ ngày 1/1/2012. 
So với 10.900 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in (đặt in) trước năm 2011 thì nay số lượng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in đã tăng lên hơn 30 lần.
Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, điều này cho thấy Nghị định số 51/2010/NĐ-CP đã tạo được sự đồng thuận cao và được cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng vì cơ chế hóa đơn mới đã trao quyền tự chủ cho doanh nghiệp. 
Hiện nay, trên địa bàn cả nước chỉ còn 58.408 doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở tại địa bàn kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn đang thực hiện mua hóa đơn của cơ quan thuế và chưa thực hiện đặt in hóa đơn, chưa đăng ký sử dụng hóa đơn tự in. 
Tổng cục Thuế đã thành lập đồng thời các tổ công tác đi nắm tình hình thực tế các địa bàn trọng điểm nơi tập trung nhiều doanh nghiệp như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Đà Nẵng… và các địa bàn khó khăn như Lai Châu, Yên Bái, An Giang… để chỉ đạo và có giải pháp cụ thể xử lý. 
Sau khi có báo cáo của các đoàn công tác, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 51 để trình báo cáo Chính phủ. 
Theo Tổng cục Thuế, việc chuyển hết các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở tại địa bàn kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn từ cơ chế mua hóa đơn của cơ quan thuế sang cơ chế tự chủ đặt in, tự in hóa đơn có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao tính tự chủ của các doanh nghiệp trong công tác tự chịu trách nhiệm về hóa đơn của doanh nghiệp cũng như giảm chi phí quản lý của cơ quan thuế dùng vào việc bán hóa đơn, ấn chỉ cho các doanh nghiệp. 
Tổng cục Thuế đang đốc thúc các đơn vị trong ngành hướng tới mục tiêu hết tháng 10/2011, về cơ bản tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn khó khăn và đặc biệt khó khăn ký được hợp đồng đặt in hoá đơn hoặc đã có phương án sử dụng hoá đơn tự in.
Thú vị là trong quá trình triển khai Nghị định 51, Bộ Tài chính đã phải vào cuộc để tiến hành các công việc như can thiệp đến từng nhà in để sắp đặt việc in hóa đơn cho doanh nghiệp và để tránh hiện tượng tăng giá; khuyến khích doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in bằng việc hỗ trợ cung cấp phần mềm tự in hóa đơn miễn phí đến từng doanh nghiệp có nhu cầu nhằm đảm bảo tất cả các doanh nghiệp có hóa đơn để sử dụng kịp thời. 
Ngành thuế cũng đóng vai trò trung gian tổ chức hội nghị đối thoại giữa các nhà in, các doanh nghiệp cung cấp phần mềm in hóa đơn miễn phí và các doanh nghiệp hiện đang mua hóa đơn của cơ quan thuế để các doanh nghiệp có cơ sở lựa chọn nhà in, phần mềm in phù hợp.

Nguồn: Thời báo Kinh tế Việt Nam