Bãi bỏ quy định cấm vận chuyển khoáng sản ra khỏi địa phương
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Khoáng sản là nguồn tài nguyên chung của quốc gia, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, một số địa phương đã ban hành các văn bản về việc cấm, tạm cấm vận chuyển khoáng sản ra khỏi địa phương không đúng với quy định pháp luật, gây nên tình trạng khan hiếm, mất cân đối cung cầu về nguyên liệu đối với một số dự án chế biến khoáng sản.

Trước tình hình đó, ngày 18 tháng 12 năm 2012, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 10369/VPCP-KTN về bãi bỏ các quy định cấm, tạm cầm vận chuyển khoáng sản ra khỏi địa phương gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ttại Văn bản này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát và bãi bỏ ngay các quy định về việc cấm vận chuyển khoáng sản ra khỏi địa phương không đúng quy định pháp luật;  chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi việc cung cấp nguyên liệu phục vụ cho các dự án chế biến khoáng sản theo Quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các Bộ, ngành, địa phương có biện pháp đôn đốc, tháo gỡ khó khăn về nguyên liệu cho các dự án chế biến sâu khoáng sản; đồng thời, có biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án chế biến khoáng sản theo đúng quy hoạch; phối hợp chặt chẽ trong công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của Luật khoáng sản.

Nguyễn Quân
Nguồn: Báo điện tử Công thương