Bình Dương tổ chức hội thảo góp ý vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Tại Hội nghị, các vấn đề trọng tâm quy định về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền dân sự, quyền nhân thân, hình thức sở hữu và điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi… trong dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) đã được các đại biểu chú trọng tập trung thảo luận, góp ý. Các đại biểu cơ bản nhất trí với quy định cho phép Tòa án điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi như trong dự thảo….
 
Về chủ thể quan hệ dân sự, các đại biểu đều cho rằng quy định như dự thảo Bộ luật là đúng với tình hình thực tế hiện nay. Về thời hạn xác lập quyền sở hữu và các vật quyền khác, các đại biểu đưa ra hai nhóm ý kiến. Nhóm thứ nhất cho rằng quy định như dự thảo nhằm thi hành quy định của Hiến pháp về sở hữu toàn dân – tạo cơ chế pháp lý phù hợp với đặc thù trong chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản thuộc hình thức sở hữu này. Nhóm ý kiến thứ hai đề nghị quy định hai hình thức sở hữu gồm: sở hữu riêng và sở hữu chung, trong đó, sở hữu toàn dân là một dạng đặc biệt của sở hữu chung.
 
Các đại biểu đều đánh giá dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) đã được chuẩn bị công phu, cụ thể hóa các quy định về quyền sở hữu, quyền tự do kinh doanh, tăng cường các biện pháp bảo vệ các quyền con người, quyền công dân trong các lĩnh vực của đời sống dân sự, phù hợp với thực tiễn cuộc sống, bảo vệ các giá trị văn hóa…

Theo TTXVN