Bộ luật Tố tụng dân sự bộc lộ hạn chế qua thực tiễn
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

 Qua gần 10 năm thi hành BLTTDS đã góp phần quan trọng trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; bảo đảm trình tự và thủ tục TTDS dân chủ, công khai, đơn giản, thuận lợi cho người tham gia tố tụng thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình; đề cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hoạt động TTDS; bảo đảm cho việc giải quyết các vụ việc dân sự được nhanh chóng, chính xác, công minh và đúng pháp luật.

Song, thực tiễn thi hành BLTTDS đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, mâu thuẫn; có những quy định chưa phù hợp, còn có những cách hiểu khác nhau, có những quy định mâu thuẫn với quy định của pháp luật khác, có những quy định chưa đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, cơ quan, tổ chức… Theo Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII, năm 2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ thông qua BLTTDS (sửa đổi). Do đó, việc tổng kết 10 năm thi hành BLTTDS lần này sẽ giúp cho Ban soạn thảo dự án Luật của TAND Tối cao thống nhất quan điểm, định hướng sửa đổi toàn diện BLTTDS.

Theo Báo Điện tử Công an Đà Nẵng