Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi luật Thuế TNCN
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Trong tuần tới, lãnh đạo bộ sẽ họp với tổng cục Thuế để định hướng những vấn đề quan trọng trong thực hiện công việc này. Theo đó, nội dung được quan tâm hiện nay là khoản giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế (4 triệu đồng/người có thu nhập/tháng), đối tượng phụ thuộc (1,6 triệu đồng/người phụ thuộc/tháng); mức thuế và khoảng cách giữa các mức thuế… Đây cũng là những băn khoăn của dư luận thời gian vừa qua, khi mà giá cả liên tục tăng cao khiến cho mức giảm trừ gia cảnh được cho là thấp so với chi tiêu thực tế của người có thu nhập. Phương án chỉnh sửa sẽ được trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội đưa vào chương trình xây dựng luật và pháp lệnh của Quốc hội. Tuy nhiên, theo dự kiến của bộ Tài chính, phải đến kỳ họp thứ hai của Quốc hội khoá XIII, nội dung này mới có thể được xem xét, thảo luận và luật Thuế TNCN sửa đổi có thể áp dụng cho quyết toán thuế năm 2011.

Theo một lãnh đạo bộ Tài chính, tinh thần chung được lãnh đạo bộ thống nhất là: đây là thời điểm tập trung cho các vấn đề an sinh xã hội, song các chính sách trước hết sẽ hướng tới 86 triệu dân, chứ không chỉ ưu tiên cho hơn 7 triệu người trong diện chịu thuế – những người vốn đã có thu nhập cao hơn mức trung bình của xã hội. Tuy nhiên, cơ quan này cũng sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung những quy định chưa thật hợp lý trong luật Thuế TNCN, nhất là trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động như vừa qua.

Nguồn: Báo Điện tử Sài gòn Tiếp thị