Bộ Giao thông muốn Phú Thọ cân nhắc việc đầu tư tuyến nối QL 32 với đường tỉnh 316
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Việc đầu tư tuyến nối QL 32 đi đường tỉnh 316 sẽ khiến Dự án BOT đường HCM đoạn QL2 – Hương Nộn và nâng cấp, mở rộng QL32, đoạn Cổ Tiết – cầu Trung Hà thua lỗ lớn.

Trạm thu phí Tam Nông hoàn vốn cho Dự án BOT xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn từ QL2 đến Hương Nộn và nâng cấp, mở rộng QL32 đoạn từ Cổ Tiết đến Cầu Trung Hà, tỉnh Phú Thọ.
Trạm thu phí Tam Nông hoàn vốn cho Dự án BOT xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn từ QL2 đến Hương Nộn và nâng cấp, mở rộng QL32 đoạn từ Cổ Tiết đến cầu Trung Hà (nối Ba Vì – Hà Nội với tỉnh Phú Thọ).

Bộ GTVT vừa có công văn gửi UBND tỉnh Phú Thọ liên quan đến việc bảo đảm hiệu quả tài chính Dự án BOT xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn từ QL2 đến Hương Nộn và nâng cấp, mở rộng QL32 đoạn từ Cổ Tiết đến Cầu Trung Hà, tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng dịch vụ, đảm bảo phương án tài chính theo hợp đồng đã ký kết, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan chức năng của Tỉnh phối hợp với nhà đầu tư nghiên cứu giải pháp phù hợp nhằm hạn chế các phương tiện cố tình tránh trạm thu phí, gây sụt giảm doanh thu, nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt các phương tiện tải trọng lớn lưu thông trên đường tỉnh 316 (trùng với tuyến đê Sông Đà).

Bộ GTVT cho biết là theo Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050 được trình Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng 6/2021, tuyến đường bộ cao tốc đoạn Phú Thọ – Ba Vì – Chợ Bến (đi trùng đường Hồ Chí Minh) dự kiến triển khai đầu tư trước năm 2030. Bên cạnh đó, với quy mô Quốc lộ 32 như hiện tại vẫn đáp ứng được nhu cầu vận tải nội vùng.

Do vậy, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan xem xét rà soát, đánh giá lại sự cần thiết đầu tư tuyến đường giao thông nối từ Quốc lộ 32 đi đường tỉnh 316 kết nối Khu công nghiệp Tam Nông với Khu công nghiệp Trung Hà để đảm bảo hiệu quả đầu tư; đồng thời đảm bảo phù hợp với quy hoạch tuyến đường bộ cao tốc đoạn Phú Thọ – Ba Vì – Chợ Bến thuộc quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tránh phá vỡ phương án tài chính, phá sản Dự án.

Trước đó, Bộ GTVT nhận được văn số 27/2021/CV-HTPT ngày 18/6/2021 của Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư Hùng Thắng – Công ty Cổ phần Tasco về việc hỗ trợ, can thiệp tránh ảnh hưởng đến hiệu quả Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh đoạn từ Quốc lộ 2 đến Hương Nộn và nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 32 đoạn từ Cổ Tiết đến Cầu Trung Hà, tỉnh Phú Thọ theo hình thức hợp đồng BOT.

Bộ GTVT cho biết, Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh đoạn từ Quốc lộ 2 đến Hương Nộn và nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 32 đoạn từ Cổ Tiết đến Cầu Trung Hà, tỉnh Phú Thọ được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương triển khai theo hình thức BOT tại văn bản số 2071/VPCP-KTN ngày 22/10/2014.

Trên cơ sở đó, Bộ GTVT đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 759/QĐ-BGTVT ngày 6/3/2015 và ký kết Hợp đồng dự án số 24/HĐ.BOT-BGTVT ngày 23/9/2015 với nhà đầu tư (Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư Hùng Thắng – Công ty Cổ phần Tasco). Dự án đã hoàn thành, đưa vào khai thác từ tháng 1/2017, bắt đầu thu phí hoàn vốn từ tháng 3/2017.

Theo báo cáo của nhà đầu tư, sau khi đưa Dự án vào khai thác và thu phí hoàn vốn, từ năm 2018 sau khi UBND tỉnh Phú Thọ đưa dự án tuyến nối Quốc lộ 32 và đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B vào khai thác sử dụng, nhiều phương tiện đã cố tình tránh trạm thu phí của Dự án (lưu thông từ Quốc lộ 32 vào tuyến nối Quốc lộ 32 và đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, sau đó qua đường đường tỉnh 316B, đường đường tỉnh 316 rồi qua cầu Trung Hà), với số lượng xe tránh trạm bình quân khoảng 150 xe loại 4/ngày và 400 xe loại 5/ngày, gây sụt giảm doanh thu khoảng 90 triệu đồng/ngày tương ứng với 32,85 tỷ đồng/năm.

Ngoài ra, hiện nay UBND tỉnh Phú Thọ đang chuẩn bị đầu tư Dự án đường giao thông nối từ Quốc lộ 32 đi đường tỉnh 316 kết nối Khu công nghiệp Tam Nông với Khu công nghiệp Trung Hà (Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 09/12/2020), hướng tuyến song song và cách tuyến BOT Quốc lộ 32 khoảng 500m.

Trường hợp đầu tư tuyến đường giao thông nối từ Quốc lộ 32 đi đường tỉnh 316 kết nối Khu công nghiệp Tam Nông với Khu công nghiệp Trung Hà, lưu lượng các phương tiện lưu thông qua trạm thu phí BOT sẽ giảm mạnh do các phương tiện tránh trạm, gây phá vỡ phương án tài chính, phát sinh nợ xấu và ảnh hưởng đến chính sách điều hành tiền tệ của quốc gia.