Bộ Giao thông Vận tải sắp nhận hơn 1.200 tỷ đồng cổ tức từ ACV
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (Mã ACV – UpCOM) vừa đưa ra Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2016.

Theo đó, tỷ lệ trả cổ tức cho giai đoạn từ ngày 1/4/2016 là 6%, 1 cổ phiếu nhận 600 đồng. Hình thức chi trả là tiền mặt.

Đối tượng hưởng quyền là cổ đông ACV, ngày đăng ký cuối cùng nhận quyền hưởng cổ tức là 10/11/2017. Ngày thanh toán là 12/12/2017.

 ACV có 2.177 triệu cổ phiếu, điều này đồng nghĩa tổng số tiền dự chi trả cổ đông là 1.306 tỷ đồng.

Hiện, Bộ Giao thông Vận tải đang là đại diện Nhà nước tại ACV, nắm giữ 95,4% cổ phần. Với việc sở hữu số cổ phần trên, Bộ Giao thông Vận tại dự sẽ nhận được 1.246 tỷ đồng trong tháng 12 sắp tới.

Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của ACV cho thấy, doanh thu thuần đạt 10.323 tỷ đồng, tương đương 77% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận gần 3.884 tỷ đồng, trong đó lãi ròng của cổ đông công ty mẹ đạt 2.942 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối quý 3 là gần 3.660 tỷ đồng.

Trước đó, đầu tháng 10/2017, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã nhận được 635 tỷ đồng khi Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) trả cổ tức năm 2016. Hiện Bộ Giao thông Vận tải đang sở hữu 86,16% cổ phần tại Vietnam Airlines.