Bộ KH&ĐT "nhắc" Bộ NN&PTNT không hạn chế nhà thầu
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Mặc dù đã có văn bản “nhắc” các bộ, ngành địa phương, doanh nghiệp về việc không được bắt buộc nhà thầu đăng kí trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào ngày 18/8 vừa qua, nhưng mới đây Bộ KH&ĐT đã nhận được phản ánh về việc ngày 29/8/2014, Bộ NN&PTNT ban hành văn bản số 7017/BNN-TCTL quy định một số yêu cầu khi lựa chọn đơn vị tư vấn, xây lắp trong công tác sửa chữa, nâng cấp các hồ, đập thủy lợi, trong đó có nội dung yêu cầu nhà thầu phải đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia của Bộ KH&ĐT.

Do đó, để không hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu, Bộ KH&ĐT đề nghị Bộ NN&PTNT chỉnh sửa nội dung yêu cầu về đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại Văn bản số 7017/BNN-TCTL nêu trên theo hướng khuyến khích nhà thầu tham dự thầu đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chứ không quy định bắt buộc.

Đối với những gói thầu đã phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng chưa đóng thầu mà trong hồ sơ có nội dung đánh giá về “đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”, Bộ KH&ĐT cũng đề nghị Bộ NN&PTNT yêu cầu các chủ đầu tư sửa đổi hồ sơ theo hướng bãi bỏ nội dung đánh giá về “đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia” vào trong phần đánh giá về tư cách hợp lệ của nhà thầu.

Bên cạnh đó, đối với những gói thầu đã đóng thầu mà trong hồ sơ có nội dung đánh giá về “đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”, Bộ KH&ĐT đề nghị Bộ NN&PTNT yêu cầu các chủ đầu tư quyết định xử lý tình huống theo hướng không đánh giá về nội dung “đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”, đồng thời thông báo công khai cho các nhà thầu tham dự thầu biết về việc không tiến hành đánh giá đối với nội dung nêu trên.

Thực tế, Luật Đấu thầu 2013 có quy định “một trong các điều kiện để đánh giá tư cách hợp lệ của nhà thầu tham gia dự thầu là nhà thầu đã đăng kí trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”. Tuy nhiên, tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/6/2014 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định lộ trình áp dụng và hướng dẫn thực hiện chi tiết đối với nội dung đăng kí thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng văn bản quy định về vấn đề này. Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh chỉ khuyến khích chứ không được bắt buộc nhà thầu tham dự thầu phải có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Theo Báo Hải quan