Bổ sung và mở rộng nhiều chính sách ưu đãi 
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.
Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại phiên họp cuối năm 2020. Pháp lệnh đã thể chế hóa các quan điểm của Ban Bí thư Trung ương tại Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19.7.2017 về tiếp tục tăng cường, sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, bổ sung nhiều chính sách mới nhằm chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của người có công.

Mở rộng phạm vi điều chỉnh

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 đã bổ sung các nguyên tắc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo tinh thần Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19.7.2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng như: Chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng là trách nhiệm của Nhà nước và xã hội. Chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng phải được xác định và điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước trong từng thời kỳ nhằm bảo đảm mức sống của người có công với cách mạng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Pháp lệnh cũng mở rộng phạm vi điều chỉnh, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người nước ngoài có công với cách mạng và giao Chính phủ quy định cụ thể. Mở rộng một số đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân như người bị địch bắt tù, đày do trực tiếp hoạt động cách mạng trực tiếp chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế sau năm 1975; mở rộng đối tượng người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc như người được Nhà nước khen tặng Huân chương Chiến thắng, Huy chương Chiến thắng. 

Về chính sách, Pháp lệnh đã bổ sung đối tượng hưởng ưu đãi là vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác và nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống. Bổ sung chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp tuất đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ tái giá. Ngoài ra, quy định về mức trợ cấp hàng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ bằng 3 lần mức chuẩn cùng với sự phụng dưỡng của xã hội nhằm bảo đảm các Mẹ Việt Nam Anh hùng có điều kiện sống tốt hơn. 

<img alt="" src="” width=”850px” />
Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh phát biểu tại buổi họp báo công bố lệnh của Chủ tịch Nước về việc công bố Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020

Ảnh: Hồ Long 

Chuẩn hóa điều kiện, tiêu chuẩn

Thứ trưởng Lê Văn Thanh cũng cho biết thêm: Các điều kiện, tiêu chuẩn đối với 12 diện đối tượng người có công với cách mạng đã được rà soát từ thực tiễn giải quyết trong nhiều năm qua để quy định trong Pháp lệnh năm 2020. Trong đó, đối với thời kỳ đất nước còn chiến tranh và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc: Pháp lệnh kế thừa các văn bản pháp luật từ trước đến nay và bảo đảm tính khả thi trong thực hiện chính sách hiện tại; đồng thời, giao Chính phủ quy định việc giải quyết những trường hợp còn tồn đọng (giải quyết đúng đối tượng, công khai, minh bạch về thủ tục giải quyết hồ sơ, giấy tờ phù hợp với điều kiện, bối cảnh đất nước trong từng giai đoạn lịch sử cách mạng, đặc điểm lịch sử địa lý của từng vùng miền, từng thời kỳ kháng chiến).

Đối với thời kỳ đất nước hòa bình, Pháp lệnh áp dụng chế độ liệt sỹ, thương binh đối với 4 trường hợp: Đặc biệt dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của Nhân dân hoặc ngăn chặn, bắt giữ người có hành vi phạm tội, là tấm gương có ý nghĩa tôn vinh, giáo dục, lan tỏa rộng rãi trong xã hội; do ốm đau, tai nạn không thể cứu chữa kịp thời khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo có điều kiện đặc biệt khó khăn theo danh mục Chính phủ quy định; trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm; trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, diễn tập hoặc làm nhiệm vụ phục vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm.

Cũng theo quy định của Pháp lệnh, tùy theo từng đối tượng, người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được hưởng chế độ ưu đãi gồm: Trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng, trợ cấp một lần. Ngoài ra, người có công với cách mạng còn được hưởng chế độ ưu đãi khác như: Bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khỏe; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên; ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm; hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở; miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất, công nhận quyền sử dụng đất ở khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước; ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển; ưu tiên giao khoán bảo vệ và phát triển rừng; vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh; miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật.