Bộ Tài chính khẩn thiết đề nghị 11 Bộ sớm sửa 73 văn bản kiểm tra chuyên ngành
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Thời gian qua, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã chủ trì, phối hợp với đại diện một số đơn vị quản lý chuyên ngành thuộc các Bộ (Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Quốc phòng) tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động quản lý và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Đến ngày 30-6, Bộ Tài chính đã nhận được 10/13 Bộ thông báo về văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra chuyên ngành đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế. Tuy nhiên, còn nhiều văn bản chưa đáp ứng yêu cầu chỉ đạo tại Quyết định 2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đầu tháng 7, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) tiếp tục chủ trì phối hợp với một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện rà soát 87 văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chuyên ngành cần sửa đổi, bổ sung theo Quyết định 2026/QĐ-TTg và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý chuyên ngành và kiểm tra chuyên ngành đang còn hiệu lực. 

Kết quả rà soát cho thấy, có 73 văn bản pháp luật liên quan đến quản lý chuyên ngành và kiểm tra chuyên ngành thuộc thẩm quyền quản lý của các Bộ cần sửa đổi, bổ sung.

Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có số văn bản cần sửa đổi, bổ sung chiếm tỉ lệ nhiều nhất là 27 văn bản; tiếp đến là Bộ Khoa học và Công nghệ có 7 văn bản;  Bộ Công Thương 11 văn bản; Bộ Y tế 9 văn bản; Bộ Giao thông vận tải 7 văn bản; Bộ Xây dựng 4 văn bản; Bộ Thông tin và Truyền thông 2 văn bản; Bộ Tài nguyên và Môi trường 3 văn bản; Bộ Công an 1 văn bản; Bộ Quốc phòng 1 văn bản.

Theo đề nghị của Bộ Tài chính, tiến độ để các đơn vị cần hoàn thành việc sửa đổi số văn bản trên là trong quý IV năm 2016. Bộ Tài chính sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch, tiến độ và kết quả triển khai của các Bộ.

Theo yêu cầu tại Nghị quyết 19/2016/NQ-CP và Quyết định 2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cải cách toàn diện các quy định về quản lý chuyên ngành và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK, trong đó có chỉ tiêu “giảm tỷ lệ các lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan từ 30-35% hiện nay xuống còn 15% đến hết năm 2016” và phấn đấu giám thời gian thông quan hàng hóa đến cuối năm 2016 xuống ngang bằng với các nước ASEAN 4, đến năm 2020 đạt mức trung bình của các nước ASEAN 3.

Nguồn: Báo điện tử Hải quan