Bộ Tài chính tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu một số mặt hàng thức ăn chăn nuôi
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Ngày 29/12/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 216/2010/TT-BTC về việc Ban hành Danh mục các mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc trừ sâu được tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu. Theo hướng dẫn tại Thông tư, đối với một số mặt hàng khi nhập khẩu không phân biệt được loại dùng làm thức ăn chăn nuôi với loại dùng vào mục đích khác, cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu yêu cầu người khai hải quan xuất trình các tài liệu chứng minh toàn bộ hàng hoá nhập khẩu được sử dụng cho mục đích làm thức ăn chăn nuôi. Trên cơ sở đó, cơ quan Hải quan gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định. Ban hành kèm theo Thông tư này là Danh mục các mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc trừ sâu được tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu. (xem biểu đính kèm) Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2011. Đối với những mặt hàng thuộc Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này đã đăng ký tờ khai nhập khẩu từ ngày Thông tư số 128/2010/TT-BTC có hiệu lực (10/10/2010) mà chưa nộp thuế thì được điều chỉnh lại thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại Thông tư số 128/TT-BTC và Thông tư này./.

Nguồn: www.mof.gov.vn