C/0 cho hàng dệt may sang Mỹ được cấp trong 4 giờ
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo Thông tư số 07/2009/TT-BCT về việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng dệt may đối với một số chủng loại hàng xuất khẩu sang Mỹ vừa được  Bộ Công Thương ban hành, tất cả các lô hàng dệt may xuất khẩu sang Mỹ thuộc các chủng loại hàng (Cat.) 338, 339, 340,341, 345, 347, 348, 351, 352 đều phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ (C/O).

Việc đăng ký và làm thủ tục cấp C/O được thực hiện tại các tổ cấp C/O của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Việc cấp C/O được thực hiện không quá 4 giờ làm việc kể từ khi các tổ cấp C/O nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Các thủ tục cấp C/O được thực hiện theo các quy định hiện hành và hướng dẫn của VCCI.

Thông tư trên có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký (9/4/2009).

Nguồn: Báo điện tử Thời báo Kinh tế Việt Nam