Các tàu cá không đăng ký, đăng kiểm và không có giấy phép khai thác thủy sản không được hoạt động
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu các địa phương ven biển thực hiện việc quản lý tàu cá ngay từ khi cấp văn bản chấp thuận đóng mới, xây dựng lộ trình hạn chế thấp nhất việc phát triển tàu cá tự phát của ngư dân. Từ 1/7/2008, không cho đăng ký và cấm hoạt động đối với các tàu cá đóng mới mà không được sự chấp thuận của cơ quan quản lý.

Các địa phương có nhiệm vụ nắm chắc số lượng tàu thuyền tai nạn, người và tàu cá hoạt động trên biển, nhất là khi thiên tai, bão lốc, tàu cá bị nước ngoài bắt giữ; cập nhật và báo cáo về Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản của Bộ.

Các địa phương cần chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức rà soát chất lượng đội tàu cá, đặc biệt là các tàu cá hoạt động xa bờ, nắm chắc tình trạng kỹ thuật của từng con tàu để có biện pháp quản lý, cấp giấy phép hoạt động phù hợp, đảm bảo hàng năm tất cả các tàu cá thuộc diện phải đăng kiểm ở từng địa phương phải được kiểm tra an toàn kỹ thuật và gia hạn hoạt động.

Bộ đội biên phòng địa phương cần tăng cường kiểm tra tàu cá khi xuất bến; kiên quyết không để các tàu cá không đăng ký, đăng kiểm và không có giấy phép khai thác thủy sản hoạt động; tăng cường kiểm soát hoạt động của tàu cá trên các vùng biển; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật.

Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản có trách nhiệm tăng cường hệ thống thông tin quản lý tàu thuyền nghề cá, ban hành quy chế thông tin hai chiều giữa Bộ và các địa phương để nắm chắc các tàu cá.

Bên cạnh đó, Cục chủ trì, phối hợp với Viện Nghiên cứu Hải sản tổ chức, cải tiến công tác dự báo thông tin ngư trường, có độ tin cậy cao, kịp thời và phù hợp với trình độ của đại đa số thuyền trưởng; kiện toàn lại công tác dự báo hướng dẫn ngư dân ngư trường khai thác, chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp khai thác sử dụng nhiều nhiên liệu sang các nghề khai thác sử dụng ít nhiên liệu.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ