Các tỉnh đang cạnh tranh không lành mạnh
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ, quá trình phát triển vừa qua của vùng duyên hải miền Trung cho thấy các địa phương nếu chỉ dựa vào điều kiện tự nhiên để thực hiện chính sách ưu đãi, kêu gọi đầu tư mà thiếu sự liên kết nhằm tối ưu hóa nguồn lực hữu hạn thì khó có thể đẩy mạnh phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của toàn vùng. Các địa phương có lúc còn có biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh. Việc đưa ra các ưu đãi quá lớn nhằm hấp dẫn các nhà đầu tư đã gây tổn thất cho lợi ích chung” – ông Huệ nhận định.

Nguồn: http://plo.vn/kinh-te/cac-tinh-dang-canh-tranh-khong-lanh-manh-490134.html