Các tổ chức tín dụng phải mua tín phiếu bắt buộc
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Tổng giá trị tín phiếu phát hành: 20.300 tỉ đồng, kỳ hạn 364 ngày, lãi suất: 7,8%/năm. Ngày phát hành: 17.3.2008. Giá trị tín phiếu được phân bổ cho từng tổ chức tín dụng theo quy mô, tỉ trọng vốn huy động bằng VND. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, ngân hàng Thương mại cổ phần nông thôn, Quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức tín dụng có số dư vốn huy động VND đến ngày 31.1.2008 từ 1.000 tỉ đồng trở xuống không thuộc đối tượng phải mua tín phiếu bắt buộc. Mức lãi suất tín phiếu lần này cao hơn trước 0,05%/năm.

Nguồn: Báo Thương mại