Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng không được mở thêm chi nhánh mới nếu đã có đủ số chi nhánh theo quy định
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo quy định mới, sau 1 năm hoạt động, tổ chức TDPNH được mở chi nhánh nếu có đủ mức vốn điều lệ thực có theo quy định; có các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động tại thời điểm đề nghị mở chi nhánh và các tháng trong năm đề nghị mở chi nhánh.

Đồng thời, hoạt động kinh doanh năm trước năm dự định mở chi nhánh có lãi trước thuế so với vốn chủ sở hữu bình quân không thấp hơn 20% và tỷ lệ nợ xấu đến thời điểm mở chi nhánh đối với công ty cho thuê tài chính dưới 3% tổng dư nợ, còn đối với công ty tài chính dưới 2% tổng dư nợ.

Tương tự, tổ chức TDPNH được mở văn phòng đại diện nếu có thời gian hoạt động tối thiểu là 1 năm; có tình hình tài chính lành mạnh, chấp hành tốt các quy định về bảo đảm an toàn trong hoạt động.

Trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận mở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, tổ chức TDPNH phải tiến hành khai trương hoạt động chi nhánh hoặc văn phòng đại diện.

Khi chi nhánh hoặc văn phòng đại diện bị chấm dứt hoạt động do vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật, bị giải thể hoặc phá sản…, tổ chức TDPNH có trách nhiệm giải quyết các nghĩa vụ cho các chủ nợ và giải quyết các tồn tại khác có liên quan.

Để mở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện ở nước ngoài, tổ chức TDPNH phải có thời gian hoạt động tối thiểu 3 năm, có phương án hoạt động ở nước ngoài khả thi, chứng minh được sự cần thiết phải mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài. Tổ chức TDPNH chỉ được mở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại các quốc gia, vùng lãnh thổ đã ký thỏa thuận với Việt Nam về việc thanh tra giám sát hoạt động.

Việc chấm dứt hoạt động chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của tổ chức TDPNH ở nước ngoài phải tuân thủ các quy định pháp luật của quốc gia hay vùng lãnh thổ nơi tổ chức TDPNH đặt trụ sở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện và phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trong thời hạn 1 năm kể từ ngày Quy định này có hiệu lực thi hành, các tổ chức TDPNH phải rà soát toàn bộ hệ thống chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng giao dịch của đơn vị để tự điều chỉnh về số lượng chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng giao dịch.

Theo quy định, số lượng chi nhánh được phép mở = (số vốn điều lệ hiện có – mức vốn pháp định tối thiểu phải có)/ 50 tỷ đồng. Những tổ chức TDPNH hiện có số chi nhánh nhiều hơn số chi nhánh được phép mở, thì phải có kế hoạch sắp xếp lại hoặc chấm dứt hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch và sẽ không được mở thêm chi nhánh mới – (Điều 18).

Nguồn: Website Chính phủ