Cấm mua bán khống chứng khoán
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo UBCKNN, quy định tại Điều 71 khoản 9 Luật Chứng khoán, công ty chứng khoán có nghĩa vụ “Thực hiện việc bán hoặc cho khách hàng bán chứng khoán khi không sở hữu chứng khoán và cho khách hàng vay chứng khoán để bán theo quy định của Bộ Tài chính”.

Tuy nhiên, hiện chưa có quy định thực hiện nghiệp vụ này, UBCKNN yêu cầu các công ty chứng khoán không thực hiện nghiệp vụ nói trên. UBCKNN sẽ thực hiện kiểm tra và xử lý các công ty vi phạm theo quy định hiện hành.

Việc mua bán chứng khoán khống đã diễn ra khá phổ biến, chủ yếu là trên thị trường chưa niêm yết và đối với các cổ phiếu “hot” có nhiều biến động tăng, giảm giá.

Việc mua bán khống là giao dịch trong đó nhà đầu tư đặt lệnh bán chứng khoán khi không có chứng khoán trong tài khoản.

Khi thực hiện giao dịch này, nhà đầu tư mong đợi giá sẽ giảm trong tương lai, khi đó họ sẽ mua được chứng khoán với giá thấp hơn và trả cho công ty chứng khoán.

Bán khống có thể gây ra tình trạng giảm giá chứng khoán trong ngắn hạn và tăng giá trong dài hạn. Vì khi đến hạn, nhà đầu tư phải mua chứng khoán để hoàn trả số chứng khoán đã bán khống trước đó…

Thực tế, những vụ tranh chấp gần đây trên thị trường chứng khoán như vụ tại sàn giao dịch OTC tự phát ở Ngân hàng Quân đội hay vụ kiện cáo tại sàn OTC của Công ty chứng khoán Phố Wall đều liên quan đến việc mua bán khống chứng khoán.

Phước Hà
Nguồn: Báo Điện tử VietNamNet