Cần rà soát, cải cách Thủ tục hành chính nhằm giảm thiểu “gánh nặng” không cần thiết lên doanh nghiệp
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Hiểu doanh nghiệp và nghe tiếng nói của doanh nghiệp

Hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong cải cách thể chế giữa Việt Nam và Anh quốc trong nỗ lực cắt giảm những thủ tục hành chính (TTHC) không cần thiết cho doanh nghiệp. Qua đó, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, điều này rất cần thiết khi Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với thế giới. 
 
Tham dự Hội thảo, các đại biểu được nghe những chia sẻ kinh nghiệm từ chuyên gia của Anh về tiến trình cải cách thể chế và những kết quả mà Anh quốc đạt được trong thời gian vừa qua. Theo Phó giám đốc Cục cải tiến Thi hành Quy định Anh Quốc bà Sarah Smith, để thực hiện được cải cách, các đơn vị giảm gánh nặng hành chính được thành lập trong cơ quan hành chính của Chính phủ, có nhiệm vụ đánh giá các chi phí tuân thủ TTHC. Mục tiêu của việc rà soát, cải cách nhằm hướng tới giảm thiểu gánh nặng không cần thiết lên doanh nghiệp. Đặc biệt, Bộ luật của nhà quản lý quy chế có hiệu lực từ 6.4.2014 đã tạo khung pháp lý linh hoạt cho việc theo sát kinh doanh, giúp các nhà quản lý cần lưu ý trong hoạt động của mình, tiếp tục có các nỗ lực nhằm tăng nhận thức về kinh doanh cho doanh nghiệp. Điều này tạo nên sự minh bạch, giúp doanh nghiệp có cơ hội để phát triển mạnh mẽ hơn. 
 
Bà Sarah Smith nhấn mạnh, việc sửa đổi khung pháp lý giúp các nhà quản lý quy chế cải tiến trải nghiệm của doanh nghiệp đối với hoạt động quản lý và nuôi dưỡng một môi trường quy chế đem lại sự tăng trưởng trong khuôn khổ. Và một nguyên tắc rất quan trọng đối với các cơ quan quản lý nhà nước là hiểu doanh nghiệp và nghe tiếng nói của doanh nghiệp. Hai bên phải tiến tới mối quan hệ đối thoại, chia sẻ…

Kinh nghiệm của Việt Nam
 
Chia sẻ về những kinh nghiệm về cải cách thể chế của Việt Nam thời gian qua, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp Ngô Hải Phan cho biết, Chính phủ, các bộ ngành đã có những nỗ lực trong cải cách thể chế, cải cách TTHC nhằm mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Đặc biệt, với sự ra đời của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính đã tư vấn, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về các sáng kiến cải cách quy định hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân, đánh giá việc thực hiện cải cách TTHC tại các Bộ, ngành, địa phương, đóng góp tham gia ý kiến vào các dự thảo, đề án văn bản Quy phạm pháp luật, đề xuất các sáng kiến cải cách quy định hành chính… đã góp phần tăng cường đối thoại giữa nhà nước và nhân dân, tăng trách nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức trong quá trình thực thi công vụ…
 
Bên cạnh những đổi mới về thể chế, để nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, thời gian qua Việt Nam đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đó, nhiều ứng dụng phần mềm được xây dựng, vận hành. Trong đó, có hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Các hệ thống thông tin chuyên ngành thuế, hải quan, bảo hiểm; Các phần mềm hỗ trợ tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của các địa phương. Nhờ đó, giảm thời gian giải quyết các TTHC, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí. Đồng thời, tăng tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp,
 
Tuy nhiên, Cục trưởng Ngô Hải Phan cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, đó là cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, nhiều ứng dụng đã lạc hậu chưa được nâng cấp, chưa thiết lập được chuẩn kết nối chung, chưa có sự chia sẻ thông tin giữa các cơ sở dữ liệu. 
 
Để khắc phục tình trạng này, thời gian tới cần phải triển khai nâng cấp, hoàn thiện các hệ thống thông tin về quản lý hộ tịch; văn bản Quy phạm pháp luật thống nhất từ Trung ương đến địa phương; tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết TTHC tại các cấp chính quyền và đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử bảo đảm thiết lập cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, Cục trưởng Ngô Hải Phan nhấn mạnh.  

Hà AnNguồn: http://www.daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=81&NewsId=363197