Cập nhật kết quả lợi nhuận ngân hàng 2011
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.


Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank):

Tổng tài sản đạt 460.421 tỷ đồng, tăng 25,4% so với năm 2010; tỷ lệ nợ xấu 0,74%; tăng trưởng dư nợ cho vay và đầu tư 24,8%; tổng nguồn vốn huy động tăng 24,4%; lợi nhuận trước thuế đạt 8.105 tỷ đồng, tăng 76% so với năm 2010 và đạt 158,9 % kế hoạch; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 25,4%, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,96%.

VietinBank hiện có vốn điều lệ là 20.229,7 tỷ đồng.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tổng tài sản đạt hơn 369.200 tỷ đồng, tăng 20,3%; vốn chủ sở hữu đạt gần 29.200 tỷ đồng, tăng hơn 8.500 tỷ đồng so với năm 2010; tăng trưởng tín dụng đạt 18,5%; tỷ lệ nợ xấu 2,1%; tăng trưởng huy động vốn đạt trên 17%; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 5.700 tỷ đồng, tăng 4,0% so với năm 2010 và vượt kế hoạch năm; ROE đạt gần 17,5% và ROA đạt gần 1,3%.

Vietcombank hiện có vốn điều lệ hơn 23.174 tỷ đồng.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV):

Tổng tài sản đạt gần 421.000 tỷ đồng, tăng 15%; huy động vốn cuối kỳ đạt 286.000 tỷ đồng, tăng 20.000 tỷ đồng so với năm 2010; dư nợ tín dụng tăng trưởng dưới 20%, đạt trên 274.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 4.243 tỷ đồng; ROA đạt trên 0,9%; ROE đạt trên 14,9%; hệ số an toàn vốn (CAR) đạt trên 10%; tỷ lệ nợ xấu 2,57%.

BIDV hiện có vốn điều lệ hơn 22.036 tỷ đồng.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank):

Tổng tài sản đạt khoảng 183.000 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu trên 13.500 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 4.056 tỷ đồng.

Eximbank hiện có vốn điều lệ hơn 12.355 tỷ đồng.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank):

Tổng tài sản dự kiến đạt khoảng 144.000 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 15.100 tỷ đồng; nguồn vốn huy động đạt trên 126.000 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay trên 78.500 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu 0,6%; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 2.728 tỷ đồng, tương đương 101% kế hoạch năm.

Sacombank hiện có vốn điều lệ 10.740 tỷ đồng.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex (PG Bank):

Tổng tài sản đạt 17.889 tỷ đồng, tăng 9%; dư nợ cho vay đạt 12.112 tỷ đồng, tăng 11%; huy động vốn đạt 10.927 tỷ đồng, giảm 22%; lợi nhuận trước thuế 608 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần lợi nhuận năm 2010 (293 tỷ đồng) và bằng 108,5% kế hoạch năm.

PG Bank hiện có vốn điều lệ là 2.000 tỷ đồng, đang thực hiện đợt chào bán để tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (Kienlong Bank):

Tổng tài sản đạt 17.886 tỷ đồng, tăng 42%; huy động vốn đạt 14.050 tỷ đồng, tăng 52%; tổng dư nợ đạt 8.404 tỷ đồng, tăng 20%; lợi nhuận trước thuế đạt 522 tỷ đồng, tăng 102% so năm trước.

Kienlong Bank hiện có vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng.

*Dữ liệu được cập nhật theo thông tin cơ bản từ các nguồn khác nhau, có thể có điều chỉnh khi doanh nghiệp chính thức công bố báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.

Nguồn: Thời báo Kinh tế Việt Nam