Cấp phép ngân hàng mới: “Sẽ quy định chặt chẽ hơn”
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo Thống đốc, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chỉnh phủ, hơn 10 năm qua, Ngân hàng Nhà nước đã ngừng cấp giấy phép thành lập mới ngân hàng thương mại cổ phần để tập trung vào việc củng cố, chấn chỉnh hoạt động của hệ thống các ngân hàng hiện có.

Tuy nhiên, do yêu cầu việc tuân thủ nguyên tắc thương mại quốc tế đa phương của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đến thời điểm năm 2006, Việt Nam không thể sử dụng giải pháp không cho phép thành lập ngân hàng mới để hạn chế việc thành lập các ngân hàng thương mại cổ phần như trước đây.

“Với quan điểm thận trọng, chặt chẽ trong việc cấp phép, trên cơ sở những thông lệ quốc tế và kinh nghiệm nhiều năm thực hiện công tác cấp phép ở Việt Nam”, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định về việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần (Quyết định số 24/2007/QĐ-NHNN ngày 7/6/2007).

Trên cơ sở quy chế cấp giấy phép đã ban hành, trong 7 tháng đầu năm 2008, Ngân hàng Nhà nước mới chỉ cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Ngân hàng Liên Việt và Ngân hàng Tiên Phong. Hiện hai ngân hàng này đã đi vào hoạt động.

Bước sang năm 2008, kinh tế thế giới biến động bất thường, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, thị trường tiền tệ diễn biến phức tạp, do vậy, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo “yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh tiêu chí thành lập ngân hàng thương mại cổ phần trong nước cho phù hợp. Trong khi chưa ban hành tiêu chí mới, tạm dừng chưa cho phép thành lập ngân hàng thương mại cổ phần mới”.

Theo ý kiến chỉ đạo trên, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cho biết Ngân hàng Nhà nước đang tiến hành rà soát, nghiên cứu để điều chỉnh và bổ sung một số quy định về việc thành lập ngân hàng thương mại cổ phần theo hướng quy định chặt chẽ hơn các tiêu chí cấp phép, đảm bảo các ngân hàng thành lập mới thực sự mạnh về tiềm lực tài chính, có khả năng cạnh tranh cao trong môi trường hội nhập kinh tế quốc tế.

Thông tin trên cũng đã được Thống đốc Nguyễn Văn Giàu trả lời ngày 11/8 trên Website Chính phủ. Tuy nhiên, lộ trình điều chỉnh và thời điểm hoàn thiện các tiêu chí trên hiện chưa có thông tin cụ thể.

Nguồn: Thời báo Kinh tế Việt Nam