Châu Mỹ tăng nhập khẩu hàng hóa Viêt Nam
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Trong năm 2020, trao đổi thương mại hàng hóa của Việt Nam với châu Mỹ đạt 112 tỷ USD, tăng 16,2% so với năm 2019, liên tục là châu lục đạt mức tăng trưởng cao nhất.

rao đổi thương mại hàng hóa của Việt Nam với châu Mỹ đạt 112,02 tỷ USD, tăng 16,2% so với năm 2019, tiếp tục là châu lục đạt mức tăng trưởng cao nhất
Năm 2020, trao đổi thương mại của Việt Nam với khu vực châu Mỹ đạt 112,02 tỷ USD, tăng 16,2% so với năm 2019, tiếp tục là châu lục đạt mức tăng trưởng cao nhất

Năm 2020, dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, châu Mỹ tiếp tục là khu vực thị trường nhập khẩu lượng hàng hóa lớn từ Việt Nam.

Số liệu của Tổng cục Hải quan ghi nhận, trao đổi thương mại hàng hóa của Việt Nam với châu Mỹ đạt 112,02 tỷ USD, tăng 16,2% so với năm 2019, là châu lục đạt mức tăng trưởng thương mại cao nhất.

Trong những năm qua, quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam với các nước khu vực châu Mỹ không ngừng phát triển. Châu Mỹ liên tục là châu lục đạt mức tăng trưởng kim ngạch thương mại cao nhất trong các đối tác của Việt Nam.

Bộ Công Thương cho biết, giá trị thương mại hai chiều giữa Việt Nam và các nước châu Mỹ trong vòng 10 năm qua đã tăng 3,5 lần, từ 28 tỷ USD vào năm 2011 lên 96,8 tỷ USD vào năm 2019; trong đó, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang châu Mỹ đạt 73,6 tỷ USD và nhập khẩu từ châu Mỹ đạt hơn 23,2 tỷ USD. Năm 2020, Việt Nam xuất khẩu hơn 90 tỷ USD hàng hóa sang khu vực này và nhập khẩu 21,85 tỷ USD.

Tác động tích cực vào dòng chảy thương mại hai chiều Việt Nam với một số thị trường trong khu vực thị trường châu Mỹ là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã đi vào thực thi từ đầu năm 2019.

Năm 2020, xuất khẩu hàng hóa sang một số thị trường châu Mỹ như Canađa duy trì mức tăng trưởng dương, đạt 4,35 tỷ USD, tăng 11,9%; xuất khẩu sang Mexico đạt 3,17 tỷ USD, tăng 12,2%…

Trao đổi thương mại với các thị trường thuộc khu vực châu Mỹ có bước tăng trưởng cao và liên tục trong những năm qua, nhưng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với châu Á mới chiếm tỷ trọng cao nhất (64,7%) trong tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước.

Giá trị xuất nhập khẩu trong năm 2020 với thị trường này đạt 352,97 tỷ USD, tăng 4,2% so với năm 2019, trong đó trị giá xuất khẩu là 140,25 tỷ USD, tăng 3,4% và trị giá nhập khẩu là 212,72 tỷ USD, tăng 4,7%.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Á và trên toàn thế giới, với kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt hơn 133 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 48,9 tỷ USD, tăng gần 7,5 tỷ USD so với năm 2019, tương đương hơn 18%, Việt Nam chi 84,2 tỷ USD nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc, tăng 8,75 tỷ USD so với năm 2019, tương đương 11,5%. Nhập siêu từ thị trường Trung Quốc có giá trị 35,2 tỷ USD, tăng 3,74% so với năm 2019 (năm 2019 nhập siêu từ Trung Quốc 34 tỷ USD).

Trị giá xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với các châu lục khác lần lượt là: châu Âu: 63,85 tỷ USD, giảm 3,1%; châu Đại Dương: 9,79 tỷ USD, tăng 2,4% và châu Phi: 6,72 tỷ USD, giảm 5,0% so với năm 2019.

Trị giá xuất khẩu, nhập khẩu theo châu lục, khối nước và một số thị trường lớn trong năm 2020 và so với năm 2019:

 Thị trường

 Xuất khẩu

 Nhập khẩu

 Trị giá
(Tỷ USD)

 So với năm 2019 (%)

 Tỷ trọng (%)

 Trị giá
(Tỷ USD)

 So với năm 2019 (%)

 Tỷ trọng (%)

Châu Á

140.25

3.4

49.6

212.72

4.7

81.0

– ASEAN

23.09

-7.7

8.2

30.47

-5.5

11.6

– Trung Quốc

48.87

17.9

17.3

84.19

11.5

32.0

– Hàn Quốc

19.11

-3.2

6.8

46.90

-0.3

17.9

– Nhật Bản

19.28

-5.2

6.8

20.34

4.1

7.7

Châu Mỹ

90.17

22.1

31.9

21.85

-3.0

8.3

– Hoa Kỳ

77.08

25.7

27.3

13.71

-5.0

5.2

Châu Âu

44.71

-5.4

15.8

19.14

2.7

7.3

– EU(28)

40.05

-3.4

14.2

15.34

2.9

5.8

Châu Đại Dương

4.47

1.0

1.6

5.33

3.7

2.0

Châu Phi

3.06

-1.9

1.1

3.67

-7.5

1.4

Tổng:

282.65

7.0

100.0

262.70

3.7

100.0