Chỉ doanh nghiệp mới được phép xuất khẩu khoáng sản
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, chỉ doanh nghiệp mới được phép xuất khẩu khoáng sản. Doanh nghiệp xuất khẩu khoáng sản phải có một trong các giấy tờ sau: Giấy phép khai thác hoặc khai thác tận thu khoáng sản; Giấy phép chế biến khoáng sản; Hợp đồng mua khoáng sản để xuất khẩu hoặc có đủ chứng từ hợp lệ mua (hoặc đấu giá) khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tịch thu và phát mại.

Ngoài ra, khoáng sản khai thác trong nước chỉ được phép xuất khẩu khi được khai thác từ mỏ, điểm mỏ không nằm trong  quy hoạch cân đối hoạt động chế biến sâu trong nước; đã qua chế biến đạt tiêu chuẩn chất lượng và điều kiện quy định.

Trường hợp nhập khẩu khoáng sản để chế biến và xuất khẩu, doanh nghiệp xuất khẩu phải có đủ chứng từ hợp lệ chứng minh khoáng sản xuất khẩu có nguồn gốc từ việc nhập khẩu.

Việc xuất khẩu khoáng sản theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất hoặc nhận gia công chế biến cho thương nhân nước ngoài được thực hiện theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ. Riêng xuất khẩu than mỏ thực hiện theo Thông tư số 05/2007/TT-BCT ngày 22/10/2007 của Bộ Công Thương.

Doanh nghiệp xuất khẩu khoáng sản có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện xuất khẩu khoáng sản định kỳ 6 tháng, 1 năm hoặc báo cáo đột xuất và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số liệu, thông tin, báo cáo.

Hợp đồng xuất khẩu khoáng sản hợp lệ đã ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện đến hết 30/9/2008.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ