Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ: Không nặng thứ bậc
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Kết quả điều tra xã hội học còn thấp

Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện xác định Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) theo các tiêu chí, thành phần mới quy định tại Quyết định số 4361/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ. Theo đó, Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp bộ (100 điểm) được cấu trúc thành 2 nhóm (đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính của bộ và đánh giá tác động của CCHC). Theo tiêu chí mới này, tổng số điểm năm 2016 của Bộ Tư pháp là 82.90/100 điểm – xếp thứ 6/19 bộ, tăng 3 bậc so với năm 2015 ( 86.47/100 điểm, xếp thứ 9/19 bộ). 

Phân tích 7 chỉ số thành phần CCHC năm 2016 thì Bộ Tư pháp thăng hạng vượt bậc so với năm 2015 đối với 2 chỉ số thành phần là: Hiện đại hóa hành chính (tăng 11 bậc) và Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (tăng 11 bậc); một số chỉ số thành phần của Bộ Tư pháp tiếp tục duy trì vị trí xếp hạng cao là xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước và cải cách TTHC. Đặc biệt, bên cạnh việc có nhiều khởi sắc trong các nội dung CCHC thuộc diện chấm điểm thẩm định thì Bộ Tư pháp cũng đạt vị trí xếp hạng cao hơn qua kết quả điều tra xã hội học, điều đó đã phản ánh những cách nhìn, sự ủng hộ tốt hơn đối với các chủ trương, nhiệm vụ CCHC của Bộ Tư pháp.

Tuy nhiên, qua rà soát số điểm trừ của Bộ Tư pháp trong thực hiện nhiệm vụ CCHC tại Bộ cũng còn một số hạn chế như: Việc thực hiện chế độ báo cáo còn chậm; việc thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức chưa đạt yêu cầu; đặc biệt việc thực hiện Chính phủ điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ còn chậm… Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng cho rằng, mặc dù kết quả điều tra xã hội học đã cao hơn năm 2015, nhưng vẫn thuộc nhóm thấp (xếp thứ 12/19 bộ), trong đó có cả những lĩnh vực là nhiệm vụ chính của Bộ như tính thống nhất, tính đồng bộ, tính hợp lý, khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Tiếp tục điều chỉnh tiêu chí

Mặc dù, Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp bộ đã liên tục được Bộ Nội vụ điều chỉnh, tuy nhiên tiêu chí vẫn là vấn đề nhận được nhiều ý kiến với mong muốn tạo điều kiện hơn cho các bộ, ngành trong quá trình thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp Trần Văn Đạt cho rằng, cần tiếp tục xem xét các tiêu chí cho phù hợp với thực tiễn. Chẳng hạn, đối với tiêu chí thi tuyển công chức trên máy vi tính, thì chỉ áp dụng cho những đơn vị tổ chức thi tuyển công chức, còn những nơi không tổ chức thi tuyển… tự nhiên lại mất điểm, như vậy là chưa hợp lý.

Đồng tình với cách đặt vấn đề trên, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính nội bộ, Bộ Nội vụ Nguyễn Hoàng Anh cho rằng, Bộ Tiêu chí cũng mang tính tương đối, hoàn thiện dần dần trong quá trình áp dụng vào thực tiễn. Muốn Bộ tiêu chí hoàn thiện các bộ, ngành cần tích cực tham gia vì ảnh hưởng trực tiếp đến bộ, ngành mình. Tuy nhiên, ông Anh cũng cho rằng, vấn đề cơ bản nhất là giá trị thực chất của các tiêu chí, được không chứ không phải là vấn đề trụ hạng của các bộ, ngành. Điều này, cũng có nghĩa là hiệu ứng xã hội từ việc cải cách, từ việc mỗi bộ, ngành đồng hành với xây dựng Chính phủ kiến tạo.  

Cũng từ giá trị thực của CCHC, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đánh giá, đã có những chuyển biến nhất định trong quá trình thực hiện CCHC, nhất là khi có 4/7 chỉ số thành phần đạt  100% (xây dựng thể chế, tài chính công, cải cách bộ máy hành chính…). Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa hiệu quả của CCHC, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng cho rằng, cần chú trọng các khâu lấy ý kiến, nhất là ý kiến góp ý của các Sở Tư pháp địa phương – bởi đây là cơ sở, cọ xát nhiều với quá trình áp dụng pháp luật.  Ngoài việc trả lời đúng thời hạn các kiến nghị của người dân và doanh nghiệp thông qua kênh của Chính phủ thì các đơn vị cần quan tâm hơn nữa đến việc trả lời các kiến nghị của địa phương, giải đáp chuyên môn nghiệp vụ, tránh chuyện qua loa đại khái, trích dẫn điều luật. Đối với những đơn vị chưa làm đúng, làm chậm thì cần phải điểm danh, nêu tên trong các cuộc giao ban lãnh đạo. 

Nguyễn Minh
Nguồn: Báo điện tử Đại biểu nhân dân