Chỉ tiêu xuất khẩu năm 2011: 78,8 tỉ đô la
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Bộ Công Thương nhận định, trong năm 2011, xuất khẩu hàng thủy sản dự báo sẽ gặp khó khăn do các nước đặt ra hàng rào kỹ thuật mới, các tiêu chuẩn mới, kiểm dịch chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, những thị trường truyền thống của Việt Nam vẫn được duy trì nên dự báo kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2011 sẽ đạt khoảng 5,2 tỉ đô la Mỹ, tăng 5% so với năm 2010.

Các nhóm hàng còn lại như khoáng sản phấn đấu đạt 7,6 tỉ đô la Mỹ (giảm 2,9% so với năm 2010), nhóm hàng nông, lâm, thủy sản đạt 15,2 tỉ đô la Mỹ (tăng 1,2% so với 2010) và các nhóm hàng khác đạt 12,3 tỉ đô la Mỹ.

Theo Bộ Công Thương, trong năm 2011, Việt Nam chú trọng áp dụng các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu chặt chẽ hơn, nhất là hàng tiêu dùng cao cấp đắt tiền. Dự kiến kim ngạch nhập khẩu năm 2011 khoảng 93 tỉ đô la Mỹ, tăng 10,7% so với năm 2010, nhập siêu dự kiến chiếm khoảng 18% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Ngoài ra, trong năm 2011, bộ cho biết sẽ thực hiện lộ trình điều chỉnh giá cả một số mặt hàng trong nước do nhà nước quản lý như giá điện, than theo cơ chế thị trường.

Nguồn: Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online