Chính phủ đề nghị sửa 12 luật để gỡ khó cho nền kinh tế
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay 12/7, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Lê Minh Thông cho biết, Chính phủ đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật về đầu tư, kinh doanh vào chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2016.

Trình bày về nội dung dự thảo luật này, Thứ trưởng Bộ KHĐT Đặng Huy Đông cho biết, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các luật về đầu tư, kinh doanh nếu được thông qua sẽ khắc phục được sự chồng chéo trong giữa Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp với nhiều luật khác như Luật Đấu thầu, Luật Đất đai…

Theo ông Đông, từ kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp tại cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ cuối tháng 4/2016 vừa qua, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp soạn thảo, đến nay dự thảo luật đang được Bộ Tư pháp thẩm định và hy vọng tháng 7 này Chính phủ sẽ thông qua, trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp cuối năm nay.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông nêu rõ sự cần thiết của việc đưa dự án luật nói trên vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm nay vì đây thực sự là nhu cầu bức xúc của doanh nghiệp, của cuộc sống.

Thứ trưởng khẳng định việc sửa đổi các luật này thực sự là nhu cầu bức xúc của doanh nghiệp, của cuộc sống. Hiện có 12 luật có những điểm chồng chéo nhau, trong đó 4 luật sửa chỉ sửa 1-2 điểm đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp rất nhiều, nếu sửa được toàn bộ thì sẽ tháo gỡ khó khăn cho cả nền kinh tế.

Bộ KHĐT sẽ sớm làm việc với các Uỷ ban liên quan của Quốc hội để làm rõ sự cần thiết phải ban hành dự án luật sửa đổi, bổ sung các luật về đầu tư, kinh doanh.

Qua thảo luận, đa số ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với đề xuất của Chính phủ về việc cần sớm ban hành Luật sửa đổi, bổ sung các luật về đầu tư, kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tuc chuẩn bị và báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về dự luật này sau kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá 14.

Thanh Hằng
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ