Chính phủ trình Quốc hội miễn gần 5.000 tỷ đồng tiền tài nguyên nước, khoáng sản
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ký tờ trình của Chính phủ đề nghị Quốc hội cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước.

Tờ trình nêu rõ, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước là chính sách lần đầu tiên được quy định trong Luật Khoáng sản năm 2010 và Luật Tài nguyên nước năm 2012 của Việt Nam. Hai luật này lần lượt có hiệu lực từ 1/7/2011 và 1/1/2013.

Song, các nghị định hướng dẫn chi tiết phương pháp tính, mức thu được ban hành quá chậm (gồm nghị định 203 và nghị định 82 chậm từ trên 2 năm đến trên 4 năm).

Chính phủ cho biết, khi tổ chức thực hiện nghị định 203 và nghị định 82 Chính phủ thấy rằng, việc hồi tố truy thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản kể từ ngày 1/7/2011 (là ngày có hiệu lực của Luật khoáng sản năm 2010) đến ngày 20/1/2014 (là ngày nghị định số 203 có hiệu lực) và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước kể từ ngày 1/1/2013 (là ngày có hiệu lực của Luật tài nguyên nước năm 2012) đến ngày 1/9/2017 (là ngày nghị định số 82 có hiệu lực) là khó khả thi.

Từ khó khăn trên, Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước, lần lượt từ 1/1/2014 và 1/9/2017, thay vì trùng với thời điểm Luật Khoáng sản và Luật Tài nguyên nước có hiệu lực trước đây.

Như vậy, số tiền ước tính miễn thu khoảng gần 5.000 tỷ đồng. Trong đó, ước tính 80 – 90% các khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước các giai đoạn Chính phủ xin lùi là từ các mỏ khoáng sản, các nhà máy thsủy điện do các tập đoàn lớn của Nhà nước như EVN, TKV, PVN là chủ đầu tư.