Chính phủ xin lùi áp dụng chương trình học và sách giáo khoa mới
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.
Tiếp tục phiên họp thứ 15, sáng 13/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới tại nghị quyết số 88 ngày 28/11/2014 của Quốc hội.
Theo nghị quyết này, chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới sẽ được bắt đầu triển khai áp dụng theo hình thức cuốn chiếu đối với mỗi cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông từ năm học 2018-2019.
Tuy nhiên, Chính phủ cho biết với sự chuẩn bị hiện nay nếu triển khai theo lộ trình trên thì chất lượng chương trình, sách giáo khoa mới cũng như điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất, kỹ thuật để dạy học theo chương trình, sách giáo khoa mới chưa bảo đảm. Do đó, việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa khó đảm bảo thành công và khó nhận được sự đồng thuận, yên tâm của xã hội.
Vì vậy, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét, cho phép giãn tiến độ 1 năm. Thời gian bắt đầu triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới theo hình thức cuốn chiếu ở mỗi cấp học trên phạm vi toàn quốc đối với cấp tiểu học từ năm học 2019-2020, đối với cấp trung học cơ sở từ năm học 2020-2021 và đối với cấp trung học phổ thông từ năm học 2021-2022.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trình bày, theo phương án mới nêu trên sẽ có thêm thời gian dành cho việc biên soạn, thẩm định, thực nghiệm các chương trình môn học, biên soạn, thẩm định, thực nghiệm sách giáo khoa mới, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ giáo viên về phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa theo định hướng phát triển năng lực người học. Rồi đào tạo giáo viên dạy các môn học mới, chưa có trong chương trình hiện hành, rà soát, sắp xếp, điều chỉnh, bổ sung cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện có của các cơ sở giáo dục phổ thông, bảo đảm sự tham gia và cạnh tranh công bằng giữa các tổ chức, cá nhân tham gia biên soạn sách giáo khoa, góp phần thực hiện tốt chủ trương một chương trình, nhiều sách giáo khoa.
Chính phủ cũng lý giải rằng trong phương án mới, tổng thời gian hoàn thành việc triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới (5 năm) không thay đổi so với phương án nêu tại nghị quyết 88 của Quốc hội.
Thẩm tra sơ bộ tình hình thực hiện nghị quyết của Quốc hội, Thường trực Uỷ ban Văn hoá, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội chỉ ra nhiều chậm trễ, đặc biệt là sự chậm trễ trong việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Mặc dù các nội dung này đã được xác định rất rõ trong nghị quyết của Quốc hội.
Báo cáo thẩm tra nêu rõ, đến nay đề án về bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục phổ thông chưa được phê duyệt, đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục triển khai còn chậm, đội ngũ giáo viên phổ thông chưa được chuẩn bị kỹ, nhất là những yêu cầu liên quan đến dạy học tích hợp, dạy học trải nghiệm, đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá…  
Nội dung kinh phí cũng chưa được xác định đầy đủ, chủ yếu mới tính toán được phần kinh phí phục vụ các hoạt động ở cấp trung ương, chưa rõ phần kinh phí của địa phương; nhiều tỉnh sẽ khó khăn trong việc bố trí ngân sách để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, lập luận của tờ trình là không đúng, phải nói thẳng là xin lùi thời điểm bắt đầu thực hiện chương trình và sách giáo khoa mới. Vì nói giãn nhưng 5 năm mới xong thì bản chất là lùi.
Ông Định cũng đề nghị làm rõ những tác động của việc lùi và báo cáo Quốc hội.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, cái cần rút kinh nghiệm khi trình đề án phải đảm bảo tính khả thi.
Chính phủ phải báo cáo rõ hơn xem đến năm 2019 áp dụng có đảm bảo chất lượng không, vì không thể lại lùi tiếp – bà Nga đề nghị.