Chính sách mới có hiệu lực từ 1/5/2014
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Hộ nghèo được vay tối đa 50 triệu

Ngày 26/4/2014, Thống đốc NHNN Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP) Nguyễn Văn Bình đã ký Quyết định số 34/QĐ-HĐQT về nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, nhằm góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững lên 50 triệu đồng/hộ vay. Hiện nay mức cho vay tối đa với hộ nghèo đang là 30 triệu đồng/hộ.

Thủ tục xuất bản bản tin của cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Theo quy định tại Thông tư 04/2014/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 05/05/2014 thì cơ quan, tổ chức nước ngoài muốn đăng tin, bài, phát biểu lên phương tiện thông tin đại chúng Trung ương của Việt Nam phải nộp đơn theo mẫu số 05/BTTTT (kèm theo Thông tư) cùng với bản thảo tin, bài, phát biểu đến Cục báo chí hoặc đến Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin & Truyền thông.

Muốn đăng trên phương tiện thông tin đại chúng địa phương thì nộp đơn cùng bản thảo như trên đến UBND cấp tỉnh.

Thông tư 04/2014/TT-BTTTT đã được ban hành nhằm quy định cụ thể một số điều về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam. Thông tư có hiệu lực từ ngày 5/5/2014.

Điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp

Theo Thông tư 12/2012/TT-NHNN quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh, Ngân hàng Nhà nước cho phép các bên đi vay vay trung, dài hạn nước ngoài phục vụ dự án của doanh nghiệp mà bên đi vay tham gia góp vốn đầu tư trực tiếp với giới hạn mức vay tương ứng với tỷ lệ góp vốn của bên đi vay trong doanh nghiệp mà bên đi vay tham gia góp vốn.

Thông tư cũng yêu cầu các phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư sử dụng vốn vay nước ngoài phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam và phù hợp với phạm vi giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã của bên đi vay hoặc của doanh nghiệp mà bên đi vay tham gia góp vốn đầu tư trực tiếp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2014.

Không được mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu khi xuất, nhập cảnh

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 11/2014/TT-NHNN quy định việc mang vàng của cá nhân khi nhập cảnh, xuất cảnh.

Theo đó, từ ngày 15/5/2014cá nhân Việt Nam và nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu không được phép mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu. Trường hợp cá nhân nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu phải làm thủ tục gửi tại kho Hải quan để mang ra khi xuất cảnh hoặc làm thủ tục chuyển ra nước ngoài và phải chịu mọi chi phí liên quan phát sinh.

Cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300g trở lên phải khai báo với cơ quan Hải quan.

Thông tư cũng quy định rõ, chỉ khi xuất cảnh, nhập cảnh để định cư, các cá nhân mới được mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng bên cạnh trang sức, mỹ nghệ và không phải khai báo nếu tổng khối lượng nhỏ hơn 300g.

Tổng khối lượng mang theo khi xuất cảnh (kể cả vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ) nếu từ 1 kg trở lên (trên 25 lượng) phải có giấy phép do chi nhánh Ngân hàng Nhà nước cấp, đồng thời các cá nhân vẫn phải khai báo với cơ quan Hải quan.

Thông tư 11/2014/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2014

Lương giúp việc gia đình không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 27/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình.

Theo đó, mức tiền lương do hai bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng lao động. Mức tiền lương (bao gồm cả chi phí ăn, ở của người lao động sống tại gia đình người sử dụng lao động nếu có) không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận mức chi phí ăn, ở hằng tháng của người lao động (nếu có), nhưng không vượt quá 50% mức tiền lương trong hợp đồng lao động.

Trường hợp người sử dụng lao động yêu cầu người lao động làm việc ngoài thời gian ghi trong hợp đồng lao động, làm việc vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương thì người sử dụng lao động phải trả tiền lương làm thêm giờ theo quy định.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/5/2014.

Theo Trí Thức Trẻ