Chính sách và cuộc sống: Kỷ cương và tầm nhìn
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Càng thấy công tác quy hoạch cần có đạo luật chuẩn chỉ để tất cả mọi phán quyết phải tuân thủ quy hoạch tổng thể quốc gia đã được phê duyệt.

Động đến chuyện quy hoạch thiếu tầm và non kém một cách rất quyết liệt ấy, ai dám nói, nếu không phải là các ĐBQH? Quy hoạch mà xây dựng không bài bản chính là căn nguyên gốc rễ làm cho kinh tế đất nước chưa bền vững. Bộ nào, tỉnh, thành nào cũng nói tầm nhìn xa, thậm chí đến 50 năm, nhưng có bám vào tổng thể quy hoạch chung đâu. Thôi thì “vin” vào 1.001 lý do để làm méo mó quy hoạch.

Nắn đường thẳng thành đường cong mềm mại, mở cao ốc ở các thành phố lớn, mở khu công nghiệp, xây chợ trung tâm, quảng trường uy nghi, dựng tượng đài bề thế…  

Cứ như quyền uy trong tay nói gì cũng hay, làm gì cũng được. Thế thì sao có được kỷ cương trong quy hoạch.

Dân quá xót xa về con số hơn 8.200 tỷ đồng ngân sách đầu tư cho Bộ KH-ĐT xây dựng quy hoạch! Xót không phải tiếc tiền để làm quy hoạch, mà xót vì tiền bỏ ra giờ nhìn lại quy hoạch tổng thể quốc gia, địa phương, lĩnh vực vẫn cứ mạnh ai nấy làm, rối tung rối mù, chả ai chịu trách nhiệm.

Có chuyện “lợi ích nhóm”, lũng đoạn trong quy hoạch không? Không thể nói là không! Vậy thì Luật Quy hoạch phải xác lập các chế tài đủ mạnh, các quy định cụ thể đối người người phê duyệt quy hoạch. Rõ ràng phải là cái “cầu nối” xuyên suốt. Ai đó có quyền mà ký tá gì không chuẩn, chen vào lợi ích, trục lợi trong làm quy hoạch, cho dù về hưu cũng phải xử lý thật nghiêm! 

Các ĐBQH nói đến việc phải bổ sung nhiều hành vi cấm để tăng cường trách nhiệm, mới có chế tài đủ mạnh, có thể ngăn chặn những cái “vòi bạch tuộc” nhăm nhăm thò vào các bản quy hoạch. Một đất nước đi lên phải bài bản từ quy hoạch, sao có thể chấp nhận cách làm kiểu “ngẫu hứng” lúc cho thêm vào, khi lại rút ra, rồi thay đổi, điều chỉnh một cách tùy tiện?

Cần hiểu rõ lãng phí trong quy hoạch nhiều khi còn tai hại hơn cả tham nhũng. Cái gì mới thì hay chứ làm quy hoạch mà cứ “tân quan” cũng “tân quy hoạch” thì lại trở thành “cái họa”.

Bộ KH – ĐT phải rà soát lại bao nhiêu quy hoạch treo, quy hoạch bị chia cắt cục bộ, cát cứ địa phương. Đã đến lúc phải minh bạch, công khai quy hoạch tổng thể.

Đã nhìn rõ một mình Bộ KH – ĐT không đủ sức, đủ tầm để làm quy hoạch tổng thể, phải huy động chuyên gia giỏi am tường của các bộ, ngành. Nếu cần có thể thuê chuyên gia nước ngoài giỏi, đất nước mới có quy hoạch bài bản, xa dài được. Khi đã quy hoạch chuẩn chỉ, thì thực hiện quy hoạch phải coi là kỷ cương bất di, bất dịch. Nhiệm kỳ trước chưa xong, nhiệm kỳ  sau cứ thế làm tiếp.

 Chỉ có công khai, minh bạch, nghiêm túc kỷ cương thực hiện, dũng cảm xóa vấn nạn xin – cho, “ngẫu hứng” trong quy hoạch, đất nước mới mong vượt ra được những bất cập hiện nay!


Đăng Quang
Nguồn: Báo Người đại biểu nhân dân điện tử