Chủ tịch nước ký Lệnh công bố 12 Luật mới
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo đó, các Luật công bố đợt này gồm: Luật Mặt trận tổ quốc VN; Luật Thú y; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật tổ chức Chính phủ; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Kiểm toán nhà nước; Luật tài nguyên môi trường và biển đảo; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân; Luật an toàn, vệ sinh lao động; Luật ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, cùng công bố trong đợt này còn có Pháp lệnh Cảnh sát môi trường và Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động.

Các Luật và nghị quyết đều có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016, riêng Pháp lệnh có hiệu lực thi hành từ ngày 5-6-2015.


Nguồn: Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh