Chuẩn bị sửa đổi Pháp lệnh ngoại hối
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo Quyết định này, Trưởng ban soạn thảo Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ngoại hối là ông Nguyễn Văn Giàu – Thống đốc NHNN, Phó Trưởng ban Thường trực là ông Nguyễn Văn Bình – Phó Thống đốc NHNN, ông Vũ Thế Vậc – Vụ trưởng Vụ Pháp chế NHNN là Phó ban và các thành viên là một số Lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, NHNN, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp và Bộ Công thương.

Ban soạn thảo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có nhiệm vụ xây dựng Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ngoại hối theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Cũng tại Quyết định này, Thống đốc NHNN đã thành lập Tổ biên tập để giúp việc cho Ban soạn thảo Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ngoại hối.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban soạn thảo và Tổ biên tập tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Theo SBV