Công bố Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi)
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

​Cụ thể các Luật được công bố gồm Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi), Luật Hải quan (sửa đổi), Luật Phá sản (sửa đổi), Luật Giao thông Đường thủy Nội địa (sửa đổi), Luật Đầu tư Công và Nghị quyết về việc gia nhập công ước về quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị lưu động và Nghị định thư về các vấn đề cụ thể đối với trang thiết bị tàu bay.Theo Báo Điện tử Chính phủ, Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi) lần này đã tập trung khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật năm 2005; bổ sung một số quy định về tăng trưởng xanh, biến đổi khí hậu, an ninh môi trường. Đồng thời, hài hòa các quy định của Luật và các cam kết quốc tế về môi trường thể hiện tại các điều ước quốc tế về môi trường mà Việt Nam đã ký kết, tham gia.

Các quy định mới cũng phù hợp với các đặc điểm của khoa học môi trường như coi phòng ngừa là chính, các yếu tố môi trường có mối liên kết hữu cơ với nhau, không bị chia cắt theo địa giới hành chính.

Đ.N

Nguồn: http://vccinews.vn/news/11391/.html