Có 500 triệu đồng trở lên mới được mở dịch vụ tư vấn du học
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo dự thảo, để được cấp giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ du học phải đáp ứng các điều kiện sau như: Thành lập theo đúng quy định của pháp luật. Người đứng đầu tổ chức dịch vụ du học và nhân viên trực tiếp làm dịch vụ du học phải có trình độ đại học trở lên, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ, có giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ du học, có lý lịch rõ ràng; hiểu biết về Luật Giáo dục và các quy định pháp luật liên quan đến người Việt Nam đi học tại nước ngoài, Luật nhập cư của nước nhận người đi học và các quy định pháp luật quốc tế có liên quan. Người đứng đầu tổ chức dịch vụ du học và nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động dịch vụ du học theo chương trình đã được Bộ GD-ĐT phê duyệt; Nội dung chương trình đào tạo. Có đủ năng lực tài chính để đảm bảo giải quyết các trường hợp rủi ro; có tiền ký quỹ tối thiểu 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại. Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ du học bị thu hồi khi có hành vi gian lận để được cấp Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ du học. Tổ chức bị giải thể theo qui định của pháp luật. Tự giải thể do không có nhu cầu tiếp tục hoạt động dịch vụ du học. Trong thời gian bị đình chỉ hoạt động dịch vụ du học vẫn tiếp tục hoạt động dịch vụ du học.Bị đình chỉ 2 (hai) lần trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ du học. Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ. Vi phạm các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động dịch vụ du học gây hậu quả nghiêm trọng. Sở Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra phát hiện dấu hiệu vi phạm, lập biên bản và làm các thủ tục đình chỉ, thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ du học. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý cấp trên là Bộ Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền: Thanh tra, kiểm tra tổ chức dịch vụ du học; việc quản lý tổ chức dịch vụ du học của các Sở GD-ĐT. Yêu cầu đình chỉ hoặc yêu cầu thu hồi và thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ du học đối với các tổ chức dịch vụ du học.
Nguồn: Báo Điện tử Dân trí