Cổ phần doanh nghiệp thể thao hấp dẫn nhà đầu tư
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Tổng số lượng đặt mua hợp lệ hơn 27,3 triệu cổ phần (cao gấp 3,5 lần khối lượng chào bán), khối lượng đặt mua cao nhất hơn 7,8 triệu cổ phần (bằng với khối lượng chào bán). Kết quả, toàn bộ khối lượng chào bán đã bán hết cho 3 nhà đầu tư cá nhân với giá bình quân 31.230 đồng/cổ phần, trong đó hơn 3,8 triệu cổ phần đã được bán cho nhà đầu tư nước ngoài. Tổng giá trị thu về hơn 244 tỷ đồng.

Nguồn: http://www.sggp.org.vn/taichinhnganhangchungkhoan/2014/8/359006/