Có thể tiếp tục nới biên độ tỷ giá thêm +/- 0,25%
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Việc này không nằm ngoài khả năng Ngân hàng Nhà nước cũng có thể can thiệp mua ngoại tệ để kiểm soát mức tăng hay mất giá đồng Việt Nam năm 2008 xoay quanh biên độ +/- 2%, như Chính phủ đã phê duyệt tại Công văn 319

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành tỷ giá theo hướng để đồng Việt Nam lên giá nhẹ so với đô la Mỹ, bằng việc mở rộng biên độ mua bán ngoại tệ của các ngân hàng thương mại so với tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng thêm +/-0,25% áp dụng từ ngày 10-3 (tăng từ +/-0,75% lên +/-1%), kết hợp với điều hành linh hoạt tỷ giá giao dịch liên ngân hàng bình quân và tiếp tục mua ngoại tệ bổ sung dự trữ ngoại hối nhà nước. 

Tuy biên độ tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng đã được điều chỉnh lên +/-1%, tỷ giá giao dịch của các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh theo hướng đô la Mỹ mất giá hơn so với đồng Việt Nam, nhưng vẫn thấp hơn mức mất giá của đô la Mỹ so với các loại ngoại tệ khác như đồng euro, bảng Anh hay yên, nhân dân tệ và đô la Singapore.  

Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, trong tình hình hiện nay, khi đồng Việt Nam tăng giá gây ảnh hưởng nhất định đến xuất khẩu thì nhập khẩu đầu vào đang chiếm tỷ trọng lớn cũng có lợi từ tỷ giá. Xét về tổng thể, trong điều kiện nhập siêu ở mức cao thì đồng Việt Nam tăng giá góp phần kiểm soát lạm phát và có ảnh hưởng nhưng chưa tác động mạnh đến tăng trưởng kinh tế. 

Các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện huy động vốn bằng ngoại tệ từ 13 loại nguồn vốn khác nhau từ thị trường trong và ngoài nước. Theo ước tính sơ bộ, trong tháng 2, tổng luồng vốn đầu tư và kiều hối về Việt Nam ước đạt 3,5 tỉ đô la Mỹ, trong đó kiều hối khoảng 1,5 tỉ đô la Mỹ. Cộng thêm với việc các ngân hàng thương mại rút tiền gửi ở nước ngoài về, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục chuyển ngoại tệ sang đồng Việt Nam, ngoại tệ tiếp tục dư cung làm tăng giá đồng Việt Nam.  

Hiện, Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu sửa đổi cơ chế cho vay bằng ngoại tệ nhằm khắc phục những rủi ro thanh khoản ngoại tệ có thể xảy ra.

Nguồn: Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

Nguồn: Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online