Công bố 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Đây là chương trình khảo sát chuyên sâu và xếp hạng doanh nghiệp thường niên, được NCĐT phối hợp thực hiện cùng Công ty Chứng khoán Thiên Việt, nhằm tìm kiếm 50 doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Khảo sát này đánh giá những điểm mạnh và hạn chế trong mô hình kinh doanh, cách thức quản trị doanh nghiệp, tầm nhìn của nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong 3 năm 2009-2011.

Top 50 nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục duy trì lợi thế kinh doanh và quản trị sẵn có, đồng thời nhìn nhận những hạn chế hoặc rủi ro trong chiến lược kinh doanh của mình.

Hội đồng Tư vấn của chương trình gồm các chuyên gia tài chính đến từ Công ty Chứng khoán Thiên Việt, Công ty Quản lý Quỹ VIG, Công ty McKinsey & Company Vietnam. Trong đó, nhiều chuyên gia đã học tập hoặc làm việc tại Trường Kinh doanh Harvard (Mỹ), Ngân hàng Đầu tư Morgan Stanley, Công ty Tư vấn McKinsey và những tổ chức kinh doanh có uy tín khác.

Phương pháp khảo sát “Top 50” được tham chiếu từ các bảng xếp hạng doanh nghiệp quốc tế như “Bloomberg Businessweek 50” của Tạp chí Bloomberg Business week (Mỹ), “Fortune 500” của Tạp chí Fortune (Mỹ), các phương pháp đánh giá chiến lược doanh nghiệp McKinsey và các tài liệu phân tích chiến lược của Harvard Business Review. Từ đó, Hội đồng Tư vấn chọn lọc và thiết lập những hạng mục khảo sát cho Top 50 phù hợp nhất với thực trạng kinh tế, chuẩn kiểm toán và đặc thù của doanh nghiệp Việt Nam.

“Hội đồng Khảo sát” đã tiến hành tìm kiếm và phân tích “Top 50” theo cả 2 phương pháp định lượng và định tính. Với phương pháp định lượng, hội đồng khảo sát đã thực hiện xếp hạng doanh nghiệp dựa trên 4 tiêu chí: tăng trưởng doanh thu, tăng trưởng lợi nhuận, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), lợi nhuận trên vốn (ROC).

Đồng thời, Hội đồng đã phỏng vấn trực tiếp lãnh đạo của các doanh nghiệp nằm trong Top 50 để hiểu rõ hơn về định vị chiến lược, tầm nhìn lãnh đạo, tính bền vững trong kinh doanh và tính thực thi của chiến lược trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Nguồn: Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư